Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Kulturprisen til Håkonargeneralen

Oppretta: 04.12.2014 – Sist oppdatert 04.12.2014

Bjørn Haaland får kulturprisen for sitt arbeid med Håkonarspelet gjennom mange år.

 

Formannskapet sin grunngjeving

Arbeidet han har lagt ned i Håkonarspelet gjennom mange år. Han har vore med sidan byrjinga, hatt stor rolle i spelet, men ei endå større rolle i organiseringa og engasjementet i å arrangere spelet. Det er mykje på grunn av han, at me har ei slikt samlande arrangement i Fitjar. Store og små, gamle og unge, frå ulike deler av samfunnet elles kjem saman om ein felles innsats der ein minnast Håkon den Gode, eit viktig namn i Fitjar si historie.

 

Når det gjeld dugnad i Håkonarspelet, er Bjørn det første namnet ein kjem på. Bygging av scener og anna, seine nattestimar, og tidlege morgonar. Han er alltid tilgjengeleg!

Kontakt oss