Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Offentleg ettersyn – Søknad om etablering av anlegg for produksjon av matfisk på ny lokalitet Fossvika

Oppretta: 28.02.2018 – Sist oppdatert 19.06.2018

Engesund Fiskeoppdrett AS søkjer om løyve til å etablere anlegg for produksjon av laks på ny lokalitet Fossvika i Fitjar kommune. Det er søkt om maksimalt 2340 tonn biomasse.

 

Brev frå Hordaland fylkeskommune

Søknad

Kart

Rapport Rådgivende Biologer AS

Notat

 

Spørsmål til søknaden kan rettast til SFLMK v/Kari Rydland Tlf: 53 45 85 49.

 

Merknader til søknaden skal sendast innan 02.04.18 til:

Fitjar kommune v/SFLMK

Postboks 83

5418 Fitjar

Eller på e-post til: fitjar@fitjar.kommune.no

Kontakt oss