Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Stadfesting av reguleringsplan Bakken Nord

Oppretta: 18.03.2015 – Sist oppdatert 19.06.2015

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-12 og 12-14 stadfesta Fitjar kommunestyre, i sak PS 9/15 den 04.03.2015, reguleringsplan for Bakken Nord, gnr,. 65/275 m/fl.

 

Stadfestingsvedtak sak PS 9/15 finn du her                                     
Føresegner finn du her                                                                          
Reguleringskart finn du her

Vedtaket kan påklagast etter reglane i Plan- og bygningslova si § 1-9 og Forvaltningslova si § 28 innan 4 veker frå kunngjeringsdato.  Eventuell klage vert å sendt Fitjar kommune. Pb. 83, 5418 Fitjar.  KLagen skal vera grunngjeven.

Eventuelle krav om erstatning må fremjast innan 3 år, jfr. Plan- og bygningslova

Kontakt oss