Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Stadfesting reguleringsplan Havn næringsområde

Oppretta: 27.01.2015 – Sist oppdatert 19.06.2015

Fitjar kommunestyre stadfesta i sak 75/14, den 17.12.2014, reguleringsplan for Havn næringsområde, gnr. 67/60 og deler av gnr. 65/47 - naustområde.

Stadfestinga er heimla i Plan- og bygningslova § 12-12.  Vedtaket kan påklagast etter reglane i Plan- og bygningsvloa si § 1-9 og Forvaltningslova si § 28.

Eventuelle krav om erstatning må fremjast innan 3 år, jfr. Plan- og bygningslova si § 15-3.

Plandokumenta finn du på linkene under:

Sak PS 75/14 - stadfestingsvedtak

Planomtale

Plankart

Føresegner

 

Kontakt oss