Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Spørjeskjema til aktuelle bedrifter/næringsliv i Fitjar

Kva varer / tenester selger din bedrift?
Har bedrifta produkt / tenester retta mot Fitjarøyane ?
Er det aktuelt å auke tilbod mot eit evt. marknad i Fitjarøyane ?
Kva slags varer er aktuelt å kjøpe frå føretak i Fitjarøyane ?
Kan det vere aktuelt å kjøpe tenester frå Fitjarøyane? (overnatting, båt, kajakk, fiske, oppleving m.m.)
Kan det vera aktuelt å samarbeide med næringsdrivande i Fitjarøyane? (villsau, fiske, kurs, oppleving, servering m.m.)
Ville din bedrift ha nytte av / vore interessert i eit evt. Utviklingsselskap for Fitjarøyane (Fitjar)?
Kunne din bedrift vore interessert i å utvikle eit evt. merkevarenamn for regionen, til dømes "Fitjarøyane" ?
Er det snakk om spørsmål du saknar?
Kommentarar / utfyllande merknadar m.m.
Namn på bedrift
Kontakt oss