Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Etablererrettleiing

Har du tankar om etablering av eiga verksemd og treng hjelp i oppstartfasen, kan du kontakta

Ordførar Wenche Tislevoll

Tlf. 53 45 85 00

Mob. 97 63 63 54

 

Etablerarkurs

Samarbeidsrådet for Sunnhordland, Hordaland fylkeskommune
og næringsaktørane i Sunnhordland (Team Sunnhordland)
ynskje å gje deg ein best mogleg start som næringsdrivande og
inviterer deg til ulike etablerar kurs i 2012.
http://www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no/no/sider/Naeringsutvikling/Etablerarkurs_/

Etablerarkurs 2012.pdf

 

 

 

Kontakt oss