Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Brannfare i skog og utmark

Oppretta: 11.05.2016 – Sist oppdatert 11.05.2016

Fitjar kommune v/brannvesenet vil minne om at det i tida 15. april til 15. september er forbode å gjera opp eld i eller i nærleiken av skog og anna utmark.

 

Med skog og anna utmark meinast alt unntatt innmark. Ein minner òg om at ein kvar har plikt til å visa aktsemd ved utføring av aktivitetar som kan føra til brann. Å gjere opp eld må forståast vidt og omfattar bruk av eingangsgrill samt bål og peisinnretningar.

 

Meteorologisk institutt har gått ut med obs-varsel for Hordaland fylke, om lokal stor gras- og lyngbrannfare inntil det kjem nedbør av betydning. Det er òg meldt om vind til helga, noko som vil kunne gjere forholda ennå meir utfordrande.

 

Kontakt oss