Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Brøyting og strøing vinterstid.

Oppretta: 26.01.2018 – Sist oppdatert 26.02.2018

Kommunen minnar om vakttelefon for veg, vatn og avløp 952 29 950 ved spørsmål om brøyting og strøing på vinterstid. Dette er ein døgnopen telefon som tek imot meldingar om feil på det kommunale veg-, vatn- og avløpsnettet som ikkje kan venta til neste dag.

 

Fitjar kommune har ansvar for brøyting av kommunale vegar, medan Statens vegvesen syt for brøytinga av fylkes-, riks- og europavegar.

Gjennom avtalar med private sikrar kommunen at vegane blir brøytt. Kommunen set inn alle tilgjengelege ressursar, men på dagar med stort snøfall kan det ta noko tid før alle vegane er snøfrie.

Skulevegar og tettbygde bustadområde blir prioritert fyrst. 

Her kan du lesa meir om kva Statens vegvesen gjer for å sikra vinterdrifta på vegane

Teknisk vakt
Telefon 952 29 950

Statens vegvesen
Telefon 175

Kontakt oss