Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Byggjeforbod i Bøkjeneset

Oppretta: 27.02.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fitjar kommune v/ Utval for plan og miljø vedtok 06.02.2013 mellombels byggjeforbod for eigedommar i området Bøkjeneset/Storevik.
Vedtaket er gjort med grunngjeving at planspørsmålet ikkje er avklart for området, og inneber at det ikkje kan byggjast på ein måte som vil vanskeleggjera gjennomføring av planarbeidet. Vedtaket er gjort i medhald av § 13-1 i Plan- og bygningslova. Maksimal forbodsperiode er fire år jf. Pbl. § 13-2, med moglegheit for forlenging, før forbudet fell bort.

Behandling i Utval for plan og mljø finn du her

Kontakt oss