Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

nyhende høyringar / kunngjeringar

Folketalsutvikling

Oppretta: 28.05.2020 – Sist oppdatert 02.06.2020

Folketalsutvikling i Fitjar kommune 1. kvartal 2020

Les meir

Klipp hekken din !!!

Klipp hekken din !!!

Oppretta: 25.05.2020 – Sist oppdatert 25.05.2020

Bli med på dugnad for å unngå ulykker i ditt nærområde.  God sikt er en føresetnad for at du skal få auge på gåande og syklande som kryssar avkøyrsla di. Eig eller disponerer du ein eigedom med av...

Les meir

Frivillige lag og organisasjoner kan søkja om momskompensasjon

Frivillige lag og organisasjoner kan søkja om momskompensasjon

Oppretta: 20.05.2020 – Sist oppdatert 20.05.2020

Frå i dag kan frivillige lag og organisasjonar søkje om momskompensasjon frå Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordela 1,685 milliard kroner i momskompensasjon.  

Les meir

Melding frå Husbanken

Melding frå Husbanken

Oppretta: 19.05.2020 – Sist oppdatert 19.05.2020

Husbanken ønskjer feire søkjarar! Inntektsgrensene har nå økt slik at flere kan få bostøtte. Dette er et midlertidig tiltak i perioden april til oktober som skal hjelpe de som er økonomisk rammet ...

Les meir

Retaksering av eigedomar 2020

Oppretta: 13.05.2020 – Sist oppdatert 14.05.2020

Fitjar kommune har i kommunestyremøtet 11.12.2019 i sak 65/19 Utsett sak om retaksering eigedomsskatt, vedtatt å gjennomføre retaksering i 2020. Retaksering skal jf. eigedomsskattelova §8 A-3 gjen...

Les meir

Pressemelding Næringsliv og Corona - Fitjar kommune

Pressemelding Næringsliv og Corona - Fitjar kommune

Oppretta: 08.05.2020 – Sist oppdatert 08.05.2020

Dei siste vekene har på uvanleg kort tid endra kvardagen til særs mange verksemder, både små og store. Og alle bransjar vert berørt på ulike vis, så også i Fitjar. Fitjar kommune har, saman med Fi...

Les meir

Helsing frå 6. klasse

Oppretta: 28.04.2020 – Sist oppdatert 28.04.2020

Helsing til administrativ og politisk leiing frå 6. klasse ved Rimbareid skule Snurr film her

Les meir

Pressemelding frå Fitjar kommune

Oppretta: 16.04.2020 – Sist oppdatert 16.04.2020

Fitjar kommune tilrettelegg for saksbehandling under Koronapandemien. Under Koronapandemien har Fitjar kommune  stengt rådhuset  for publikum pga smittevern. Vi informerer no om korleis vi gjenno...

Les meir

Gå til alle nyhende

Kommunedelplan for vatn og avløp

Oppretta: 04.05.2020 – Sist oppdatert 04.05.2020

Med heimel i §§ 11-14 i plan- og bygningslova vedtok utval for plan og miljø i møte 21 april i sak PS 15/20 å legge - Kommunedelplan for vatn og avløp - ut til offentleg ettersyn. Høyringsperioden...

Les meir

Barnehageplan 2020 - 2030 - høyring

Oppretta: 16.04.2020 – Sist oppdatert 22.04.2020

Utval for oppvekst og omsorg i Fitjar kommune vedtok i møte 14.04.2020, i sak PS 10/20 å legg Forslag til barnehageplan 2020 - 2030 ut til høyring frå 15. april til 15. mai. Planen finn du her.  ...

Les meir

Gå til alle høyringar / kunngjeringar
Kontakt oss