Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

nyhende høyringar / kunngjeringar
Ny ladestasjon i Fitjar sentrum

Ny ladestasjon i Fitjar sentrum

Oppretta: 15.11.2019 – Sist oppdatert 15.11.2019

Fortum ladestedet er testa og i drift i Fitjar sentrum på rådhusplassen i samband med miljøgata. Fitjar kommune har fått Enova-støtte til hurtiglading på 200.000 til dette prosjektet. Fortum har få...

Les meir

Strøsand til eldre og rørslehemma

Strøsand til eldre og rørslehemma

Oppretta: 15.11.2019 – Sist oppdatert 15.11.2019

Eldre over 70 år og rørslehemma kan få grtis strøsand av Fitjar kommune, som eit fallforebyggjande tiltak.  

Les meir

Invitasjon til måltidsfellesskap ved Fitjar seniorsener

Oppretta: 12.11.2019 – Sist oppdatert 12.11.2019

Middag frå kjøkenet ved FBB blir servert onsdagar kl. 15 00, frå og med 20.11.2019 ved Fitjar Seniorsenter.    Pris: kr 120,- for middag og dessert. Fakturaordning. Siste middag før jul vert ...

Les meir

Taksering av nye skatteobjekt

Oppretta: 12.11.2019 – Sist oppdatert 12.11.2019

I perioden november 2019 til januar 2020 vil det bli føretatt taksering av nye skatteobjekt som er komen til i løpet av 2019. Takseringa omfattar bustadar, fritidsbygg, næringsbygg, verk og bruk og...

Les meir

Kulturmidlar i Fitjar kommune 2019

Oppretta: 06.11.2019 – Sist oppdatert 06.11.2019

Lag og organisasjonar i Fitjar kan søke tilskot til drift eller særskilde prosjekt. Investeringar kjem ikkje inn under denne ordninga. Organisasjonar som inkluderer born vert prioriterte, men alle ...

Les meir

Kulturprisen og Næringsprisen 2019

Oppretta: 06.11.2019 – Sist oppdatert 06.11.2019

KULTURPRISEN 2019: Fitjar kommune ynskjer framlegg på kandidatar til kulturprisen for 2019. Kulturprisen kan delast ut til einskildpersonar, grupper eller lag med tilknyting til kommunen. Prisen ve...

Les meir

Ferieavvikling ved Fitjar legesenter

Oppretta: 05.11.2019 – Sist oppdatert 11.11.2019

Dr. Gabor Borgulya skal ha ferie frå 6. nov til 12. nov.  og frå 3. des. til 10. des. Dr. Alina skal ha ferie i veke 48.  

Les meir

Rådmannen sitt framlegg til budsjett

Rådmannen sitt framlegg til budsjett

Oppretta: 29.10.2019 – Sist oppdatert 01.11.2019

Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 -2023 er idag sendt formannskapet for politisk handsaming i formannskapsmøte onsdag 6. november. Rådmannen presenterer budsjettet i kom...

Les meir

Gå til alle nyhende
Melding om oppstart - ny barnehageplan

Melding om oppstart - ny barnehageplan

Oppretta: 28.10.2019 – Sist oppdatert 28.10.2019

Utval for oppvekst og omsorg vedtok i møte 24.09.2019 i sak PS 39/19 oppstart av arbeid med ny barnehageplan for perioden 2020 -2030. Planen ligg ute til offentleg ettersyn på Biblioteket og i kun...

Les meir

Melding om oppstart av områdereguleringsplan for Fitjar sentrum

Melding om oppstart av områdereguleringsplan for Fitjar sentrum

Oppretta: 28.10.2019 – Sist oppdatert 28.10.2019

I medhald av plan og bygningslova § 12-8 vert det gjeve melding om at Fitjar kommune set igong arbeid med områderegulering av Fitjar sentrum, omlag frå avkøyringa Hegranesvegen i vest til og med Fi...

Les meir

Offentleg ettersyn - PlanID 201702 - Detaljregulering for Svartasmoget avfallsanlegg gnr. 50/170 m.fl.

Offentleg ettersyn - PlanID 201702 - Detaljregulering for Svartasmoget avfallsanlegg gnr. 50/170 m.fl.

Oppretta: 16.10.2019 – Sist oppdatert 28.10.2019

Fitjar kommune ved Utval for plan og miljø, har i sak 58/19 den 01.10.2019 gjort vedtak om å leggje Detaljregulering for Svartasmoget Avfallsplass gnr/bnr 50/170 m.fl., ut til offentleg ettersyn.  ...

Les meir

Gå til alle høyringar / kunngjeringar
Kontakt oss