Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Informasjon om Koronasmitterestriksjonar

Oppretta: 13.03.2020 – Sist oppdatert 13.03.2020

For å førebyggja- og avgrensa smitte, verna sårbare grupper og oppretthalda naudsynt kapasitet i kommunale tenester,

innfører Fitjar kommune, med heimel i smittevernlova § 4-1 tiltak.

Fitjar kommune har sett krisestab som er leia av rådmannen.

Meir informasjon om tiltaka finn du her

Kontakt oss