Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Innbyggjarpanelet har gjeve si første tilbakemelding

Oppretta: 01.03.2019 – Sist oppdatert 01.03.2019

I arbeidet med planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel har me oppretta eit innbyggjarpanel som skal gje innspel til innhaldet i planen. Innbyggjarpanelet er sett saman av 13 lag- og organisasjonar og næringslivsrepresentantar i Fitjar. Dei hadde sitt første møte 19.02.19.  Her er deira innspel til forslaget til planprogram for kommuneplanen. Lenke til innspelet.

Kontakt oss