Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Karriererettleiing på Vabakkjen

Oppretta: 16.03.2015 – Sist oppdatert 16.03.2015

Birgit E. Olsen Bratseth og Marie E. Isdahl er dei to nye karriererettleiarar som har  kontor i tredje høgda på Vabakkjen.

Dei tilbyd kartlegging av interesser og personlegdom i høve til yrkesval og utdanning. Karriererettleiinga skal gjera deg tryggare i både noverande og framtidige val, når det gjeld utdanning og arbeid. Tilbodet deira er gratis, og gjeld for alle i Sunnhordland over 19 år.

Dei vil etter kvart ha ei heimeside på http://www.karrieresunnhordland.no, men i skrivande stund er denne ikkje operativ. Men dei har fått seg ei Facebookside her: https://www.facebook.com/karrieresunnhordland.

KARRIERE SUNNHORDLAND
Hordaland Fylkeskommune

Postboks 1243
5406 Stord
Telefon kontor: 53 45 22 42
Mobil Birgit: 40 91 62 42
Mobil Marie: 91 63 21 64 

Kontakt oss