Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Klipp hekken

Oppretta: 08.08.2019 – Sist oppdatert 08.08.2019

Det nærmer seg skolestart og ein ber om at hekkar og buskar ved eigedomen din vert klippa, slik at bilistane ikkje overser skulebarn og andre gåande.

https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/drift+og+vedlikehold/vegetasjonsrydding kan du lese meir om frisiktsoner

Me har motteke fleire meldingar om hekkar og greiner som veks ut over fortau, som hindrar både ferdsel og sikt.

Har me gløymt ein av våre eigne hekkar? Gje oss gjerne beskjed på http://fiksgatami.no/

Kontakt oss