Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Kursar seg i HMT

Oppretta: 11.03.2014 – Sist oppdatert 17.07.2014

Kommunestyresalen var fullsett når 32 leiarar og verneombod måndag hadde fyrste dag av eit førtitimars kurs om helse, miljø og tryggleik.

 

Brannsjef Tore Nesbø diskuterer HMT-arbeid med leiar for driftsoperatørane Gisle Vik. Foto: Fitjar kommune/Bente Bjelland.

 

Kurset er ein del av personal- og HMT-systemet i Fitjar kommune. Kunnskap om HMT skal gjera Fitjar kommune til ein enda betre arbeidsplass for dei tilsette. Alle leiarar og verneombod skal ha kurset, og kunnskapen skal oppfriskast kvart fjerde år.

 

Kurshaldar Gro Lien frå Haugaland HMS fortel om arbeidsmiljøloven. Foto: Fitjar kommune/Bente Bjelland.

 

Forelesningane gjennomgår arbeidsmiljøloven, systematisk HMT-arbeid, pliktar og rettar ved yrkessjukdom og -skade, fysiske og kjemiske arbeidsmiljøfaktorar, førebygging av muskel- og skjelettplagar, førebygging og oppfølging av sjukefråvær, psykososiale tilhøve i arbeidslivet, mobbing og konfliktar og AKAN og krisar.

 

I tillegg må alle deltakarane skrive ei oppgåve med tema frå kurset.

 

HMT-kurset held fram onsdag 12. og måndag 24. mars.

Kontakt oss