Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Litla Kråko - kunngjering av planvedtak

Oppretta: 27.12.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fitjar kommunestyre godkjente reguleringsplan for Litla Kråko i møte 23.11.2011 i sak PS 65/11.  Vedtaket er gjort i medhald av plan og bygningslova § 12- 12.

Området er regulert til fritidsbustader.
Planen er tilgjengelig i Kundetorget på rådhuset. 
Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast, jfr. PbL . § 1-9 og Fvl. § 28.  Eventuell klage skal vera grunngjeven og sendast skriftleg til Fitjar kommune, Pb. 83, 5419 Fitjar, innan 16. januar 2012.  Ev. krav om erstatning eller innløysing etter Pbl. §§ 15 og 16 må vera framsett innan 3 år.

Plankart

Reguleringsføresegner 

 

 

Kontakt oss