Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Ny utsjånad på nettstaden

Oppretta: 27.03.2014 – Sist oppdatert 27.03.2014

Fitjar kommune har endra framsida på nettstaden. Korleis finn eg fram dit eg skal?

Øvste delen av skjermen er endra for å gjera nettstaden meir aktuell og enklare å bruka for innbyggjarane.

 

Til venstre finn du informasjon om ulike tema, som før. I midten finn du nyhende frå kommunen. Under fana "Kunngjeringar" finn du offentlege ettersyn, høyringar og liknande, som er aktuelt for deg som innbyggjar akkurat no.

 

Sidene om politikk, tenester og kyrkja er flytta til høgre sida av skjermen. Webkamera og turistinformasjon finn du no nedanfor venstremenyen.

Lengst nede på nettstaden finn du no informasjon om alle tenestene kommunen tilbyr. Her finn du ei skildring av tenesta, aktuelt lovverk og informasjon om søknadsprosessar.

 

Dersom du ikkje finn fram dit du skal, kan du nytta søkjefeltet oppe til høgre, under kontaktinformasjonen.

Kontakt oss