Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Nye byggjereglar frå 1. juli

Oppretta: 29.06.2015 – Sist oppdatert 29.06.2015

Frå 1. juli vert byggjereglane forenkla. Kan du byggje utan å søkje?
 

Rettleiing om dei nye byggjereglane finn du på direktoratet for byggkvalitet sine heimesider: www.dibk.no.

 

Her finn du gode faktaark og enkle rettleiarar for å kunne avklare om tiltaket er unnateke søknadsplikt. Det er viktig å merke seg at det uansett er ditt eige ansvar at tiltaket er i tråd med gjeldande lover og reglar!

 

Føresetnaden for at eit tiltak ikkje er søknadspliktig, er at det er i tråd med gjeldande arealplan/planstatus samt anna lovverk, som t.d. veglova, kulturminnelova, jordlova etc.

 

Det er også ulovleg å byggje over leidningar i grunnen.

Kontakt oss