Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Nytt frå SIM

Oppretta: 29.08.2019 – Sist oppdatert 29.08.2019

Frå januar 2020 vert det innført ny henteordning for glas- og metallemballasje i SIM - kommunane.  Den nye ordninga vil medføre ein auke i gebyret for abonnentane.

For den minste dunken som er på 140 liter utgjer auken kr 125,-, for 660 liter er prisen kr 575,- pr. år pr. abonnent.

    

Det vil vera mogleg å dela dunk.  Som eit utganspunkt har SIM lagt opp til at dei abonnemtane som idag deler papirdunk også har fått deling av glas- og metalldunk.  Alle returpunkt for glas og metall vert fjerna.

Det vil bli sett ut nye 660 liters-dunker på enkelte returpunkt for hyttekonteinera.  Desse er berre meint for hytteabbonnentar.  Oversikt over stader vil bli varsla når lista er klar.

SIM vil starte utkjøyring av dunker i løpet av september, men ordninga tek til i januar 2020.  Sidan det er ein tømmefrekvens på kvar 8. veke så kan det vera at nokon ikkje får dunken tømt før i februar.

Meir informasjon vil kome i løpet av hausten.

Kontakt oss