Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Smil-midlar

Oppretta: 04.05.2018 – Sist oppdatert 04.05.2018

Ved ordninga ”Særskilde miljøtilskot i jordbruket” kan det bl.a søkjast om tilskot til:

  • Istandsetting av kulturlandskap eller område med spesielt biologisk mangfald
  • Istandsetting og tilrettelegging av stiar og ferdselsvegar
  • Istandsetting av kulturminne og verneverdige bygningar
  • Planlegging og tilrettelegging av tiltak

 

Meir informasjon om ordninga og korleis du kan søkje finn du link til her: 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket

Søknadsskjema finn du her 

Har du spørsmål så ta kontakt med SFLMK

 

Kontakt oss