Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Stadsanalyse for Fitjar sentrum

Oppretta: 13.12.2019 – Sist oppdatert 13.12.2019

Fitjar kommune fekk hausten 2019 utarbeidd ein stadsanalyse for Fitjar sentrum.  Stadsanalysen er delfinansiert av Hordaland fylkeskommmune og vart utført av arkitektkontoret Pir II frå Trondheim/Oslo.

 

Oppdraget var å bidra til kommunen sitt arbeid med visjonar, framtidsbilete og gjennomføringsstrategi for utviklinga av Fitjar sentrum, i ei tid der mange endringar skjer hos oss. Oppdraget vil også danne grunnlag for kommunen sitt arbeid med den nye reguleringsplanen for Fitjar sentrum.  Kommunen skal benytte prosessen og bidraget til å skape merksemd rundt utviklingsarbeidet, samt til å engasjere til debatt blant administrasjon, politikarar, innbyggjarar, utbyggyggjarar og næringsliv. 

Stadsanalysen vart presentert i folkemøte på Rådhuset 12. desember 2019.

Du kan lasta ned og lesa heile Stadsanalysen her

Kontakt oss