Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Status for Øyaplanen.

Oppretta: 09.09.2015 – Sist oppdatert 09.09.2015

I tillegg til Øyaplanen er det to andre planar til høyring som heilt gjeld same tema som Øyaplanen:
Interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland, som vil vera styrande for Øyaplanen.
Regional kystsoneplan for Sunnhordland og Ytre Hardanger, som kan gje føringar for Øyaplanen.

Begge planane vil og gjelda for «fastlands-Fitjar», og har  høyringsfrist 1. oktober. Kommunen vil handsama uttalar til  planane i møta 17 september i Utval for plan og miljø og 30 september i kommunestyret.

Det er planlagt endelege vedtak i begge planane tidleg i 2016.  Vår eiga Øyaplan må nødvendigvis fylgja i tid etter at me har eit vedtak på den interkommunale planen. Øyaplanen vil såleis bli kunna bli ferdig i løpet av 1. halvår  2016.

Me vil vedta eit forlenga byggje- og delingsforbod for Øyane ut 1. halvår 2016.

I løpet av hausten vil me ta kontakt med dei som har gjeve innspel.

 

Kontakt oss