Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Tilskotsmidlar til lokale trafikksikringstiltak

Oppretta: 24.04.2019 – Sist oppdatert 24.04.2019

Fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland disponerer tilskotsmidlar for gjennomføring av lokale trafikksikringstiltak innanfor haldningsskapande og førebyggjande arbeid.  Kommunar, skular barnehager, lag, organisasjonar og foreiningar kan søkje om tilskot til gjennomføring av trafikantretta tiltak.

Tilskot til lokale trafikksikringsarrangement har søknadsfrist 1. mai og 1. september 2019.  Rett til å søkja er kommunane i Hordaland, skular, barnehagar. lag/foreningar/organisasjonar.

Søknadsskjema finn du her.

Kontakt oss