Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Restskatt

Skatteoppgjeret skjer i to utlegg:

-I juni (dei fleste lønnsmottakar og pensjonistar)

-I oktober (lønnsmottakar / pensjonistar som ikkje fekk skatteoppgjeret i juni og personlege næringsdrivande)
-Restskatt over kr 1000 forfell i to like store terminar, jf. sktbl.§ 23, (3).
-Restskatt under kr 1000 forfell i ein termin.


Frister og forfall:
For dei som får skatteoppgjeret i juni, er forfall:

-1. termin 20. august
-2. termin 24. september


For dei som får skatteoppgjeret i oktober, er forfall:

-1. termin 31. oktober
-2. termin 05. desember


Dersom du ikkje betalar ved forfall:

-vil det påløpa forsinkelserenter med 9,25% p.a.


Sjølv om du har sendt klage til likningskontoret, skal restskatten betalast til fastsett tid med fastsett beløp, jfr sktbl. § 30.

Bruk dei tilsendte betalingskorta ved betaling. Dersom du har mista betalingskortet, må du sjølv fylla ut eit betalingskort for skatt.

Elektronisk betaling
Hugs å påføra fødselsnummer, namn, skatteart og kid nr. om du betalar restskatten elektronisk (for kid nr.: Kontakt økonomiavdelinga på tlf. 53 45 85 00

Viktig!
Betalar du restskatten innan forfall, unngår du 12% p.a. forsinkelsesrente.

Kontakt oss