Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Skatteattest

Når ei verksemd får betalingsproblem, resulterer det ofte i at skattar og avgifter ikkje vert betalte. Det vert difor meir og meir vanleg å krevja skatteattest av verksemder.

Skatteattesten er ein indikasjon på at verksemda har ordna økonomi, og den er også eit teikn på seriøsitet. Difor krev Stord kommune og andre kommunar, samt staten, skatteattestar.

Dersom ei verksemd skal søkja om serveringsløyve, eller skjenkeløyve, vert det òg krevd skatteattest.

Kva inneheld skatteattesten?
Ein skatteattest skal innehalda opplysningar om kva ein person/verksemd skyldar i forskotsskatt, restskatt, forskotstrekk, arbeidsgjevaravgift eller renter.

Førespurnad om skatteattest
Kontaktinformasjon finn de her

Ved førespurnad må organisasjons- eller personnummer oppgjevast.

Skatteattesten er gyldig i 6 måneder.

Skatteattest for innbetalt meirverdiavgift
Skatteattest for innbetalt meirverdiavgift må tingast skriftleg hos:
Skattefuten i Hordaland
Postboks 1097
5809 BERGEN

eller på telefaks: 55 23 71 05.

Kontakt oss