Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Offentlege tenester frå Fitjar kommuneUnder denne menyen vil ein etter kvart finna opplysningar om tenester som vert utført av kommunen. Desse vil verta sortert etter kva type tenester du søkjer.


Bevilgningar - Servering av alkohol 


Søknadskjema om skjenkeløyve - enkelttilstellingByggesak - skjema

Skjema til bruk ved søknad om løyve til tiltak etter Plan- og bygningslova finn du her


Fast eigedom


Eigafråsegn om konsesjonsfridom ved overtaking av


Rekvisisjon av kartforretning / Søknad om deling av grunneigedom


Søknad om konsesjon på overtaking av eigedom i samsvar med konsesjonslova

 

Finansielle tenester


Startlån


Søknad om kommunalt bustadtilskot til tilpassing / etablering

Grunnskule


Innmeldingsskjema 1. skoleår


Flyttemelding - skular

Helsetenester


Søknadskjema om plass i kommunal instutisjon


Transportordning for funksjonshemma

Kultur


Allemannsretten


Bibliotek


Bilete


Historie og kultur


Kart


Kulturavdelinga

Kontakt oss