Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Utval for oppvekst og omsorg

Utval for oppvekst og omsorg har hovudansvar for barnehagar, grunnskulen, helsestasjon, barnevern, musikkskole, vaksenopplæring, oppgåver innanfor sosiale tenester, psykiatri og eldreomsorg.

Grete Marit Veka Maraas, SP - leiar
Vigdis Røen Leirvik, AP - nestleiar
Terje Træet, H
Ole Bergesen, H
Harald Rydland, KRF

Reglement for utval for oppvekst og omsorg

 

Kontakt oss