Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Politiske møte

Saklista til politiske møte skal vera tilgjengeleg for allmenta. Møte som skal haldast for opne dører skal gjerast kjent. Fitjar kommune annonserer møteplanen kvar månad, og har saksdokument tilgjengeleg på nettstaden.

- Les innkallingar og referat frå dei politiske utvala

 

 

Kontakt oss