Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Administrasjonen

I administrasjonen finn du fleire avdelingar - eller såkalla stabsfunksjonar - som ivaretek dei overordna fellesfunksjonane i kommunen. Her ligg sekretærfunksjonane for kommunestyre, formannskap, og dei øvrige politiske utval. I administrasjonen finn du òg den tverretatlege kompetanse innan økonomi, budsjett, IKT og personalforvalting.

Avdelingar

Rådmannen

Kundetorget

Økonomiavdelinga

Personalavdelinga

IKT-avdelinga

Innkjøp 

Aktuelle dokument

Kommunestyret vedtok 19.12.18 ny formell struktur for Fitjar kommune. Iverksettinga av den nye organisasjonsstrukturen skjer slik:

01.01.19 - Flytting av kultur til oppvekst- og kulturetaten

01.05.19 - Flytting av helsestasjon til oppvekst- og kulturetaten

01.10.19 - Endra einingsinndeling i helse- og omsorgsetaten

Organisasjonskart

Delegering frå kommunestyret til rådmannen

Delegering frå rådmannen til administrasjonen 

 

 

Kontakt oss