Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Miside

 

Miside er eit offentleg servicekontor på Internett. Miside gjev deg:

Ein felles inngang til elektroniske tenester frå det offentlege
Høve til enkel dialog med det offentlege
Oversikt over informasjon som er registrert om deg i ulike offentlege register
Innbyggjarportalen skal bidra til ein enklare kvardag for folk flest gjennom å gjere offentlege tenester meir tilgjengelege.

Offentlege tenestetilbod er samla i ein individuelt tilpassa internettportal. Gjennom Miside får alle innbyggjarane ei eiga skreddarsydd side. Informasjonen er tematisk strukturert, og tenestene er samla og sortert ut frå behova til innbyggjarane. Som brukar vil du lett kunne finne fram til dei tenestene du treng utan forkunnskapar om kva for offentleg etat som har ansvaret for tenesta.

Les meir om Miside her.

Klikk her for å komma til Min side.

Kontakt oss