Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Søk plass i kulturskulen

Tilbod i kulturskulen skuleåret 2009/2010

Fitjar kulturskule inngjekk i august 2007 eit samarbeid med Stord kulturskule. Dette samarbeidet inneber at dei to kulturskulane har felles søknadsskjema.

Fitjar kulturskule startar opp med undervisning i dans frå hausten 2009. I tillegg til undervisning i dans, tilbyr Fitjar kulturskule undervisning i song, piano, tverrfløyte, gitar og messinginstrument /korps. Ynskjer ein å søkje på andre tilbod kan ein gjera det i Stord kulturskule. Elevar frå Fitjar vert handsama på lik line med elevar frå Stord. Stord kulturskule tilbyr undervisning også i fiolin, cello, slagverk, div. treblåseinstrument, dans, drama og musikkleik for 0-1- åringar.

Innmelding er ikkje bindande før ein har fått tilbod om plass og takka ja. Den som står på venteliste er registrert heilt til den får plass eller melder at dei ikkje vil stå på venteliste. Elevane kan søkje plass heile skuleåret, men hovudopptaka er i mai og desember. 

Undervisninga ligg etter skuletid. Me har undervisning i Klokkargarden, ved Rimbareid skule, men er det elevgrunnlag nok vert det også undervisning i krinsane Øvrebygda og Sælevik. For dei elevane som søkjer på tilbod i Stord kulturskule er undervisninga lagt til Stord kulturhus. Kulturskulen følgjer skuleruta.

Elevavgifta er 1050 kr for halvåret, 2100 kr for eit år. Det vert gjeve rabatt for familiar som har fleire plassar. Ein får 30% rabatt for plass nr. 2 og 50% for plass nr. 3. Elevane bind seg for minst eit halvt år og må melde seg skriftleg ut pr. brev eller e-post innan 15. mai eller 1. desember. Elevar som sluttar i løpet av halvåret, må betale for heile semesteret, 1050 kr. Eventuelle kortare kurs, til dømes dans, har særskild pris. Elevar som får tilbod om plass midt i skuleåret får redusert betaling tilsvarande dei skulevekene som er frå skulestart til ein startar (kr 50 pr. veke) i kulturskulen.

Det er viktig å merke seg at Fitjar kulturskule og Stord kulturskule ikkje har lik elevavgift.

Innmelding.

Klikk deg inn her for å søkja elektronisk (felles søknadsskjema med kulturskulen i Stord).

Kontakt oss