Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

ID 548 Sjukepleiar/Helsefagarbeidar 52 %

Oppretta: 26.04.2019 – Sist oppdatert 26.04.2019

På Havnahuset bu- og servicesenter er det ledig vikariat 52 % som sjukepleiar/helsefagarbeidar ut året, med mulighet for at det blir fast tilsetting.

 

Me søkjer etter deg som

-       Er off. godkjent sjukepleiar/ helsefagarbeidar/omsorgsarbeidar, og andre med relevant kompetanse.

-       Har gode norsk kunnskapar skriftleg og munnleg.

-       Har evne til å formidle ro og fred rundt seg., har godt humør og tek uforutsette hendingar som ei utfordring.

 

Personlege eigenskapar, samarbeidsevne og fleksibilitet vil verte vektlagd.

 

Arbeidsoppgåver:

Tilsyn, pleie og stell

 

Den som vert tilsett må levera politiattest av nyare dato.

 

Fitjar kommune kan tilby

Konkurranse dyktig lønn, godt arbeidsmiljø, vegleiing og opplæring.

Løns- og arbeidsvilkår vert i samsvar med kommunalt avtaleverk. Vitnemål og attestar skal takast med ved innkalling til eit evt. intervju.

 

Nærare opplysingar om stillinga får ein ved å kontakta:

avdelingsleiar Lillian Kongestøl Vik, tlf: 974 66 296,

eller einingsleiar Iren Mari Hamborg, tlf: 53 45 86 18 / 974 67 069

 

Elektronisk søknadsskjema finn du her  

 

Søknadsfrist: 12.05.2019

Kontakt oss