Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Tekniske tenester

Driftsavdelinga har følgjande hovudoppgåver:

  • Kommunale bygg
  • Kommunale vegar
  • Avløpsanlegg
  • Vassforsyning
  • Planarbeid
  • Utbyggingsprosjekt
  • Driftsoperatørtenesta

Brannvesenet har følgjande hovudoppgåver:

  • Beredskap brann og redning
  • Feiing
  • Førebyggjande arbeid/informasjon

Tore Nesbø
Brann- og driftssjef
Telefon 53 45 85 46

Gisle Vik
Arbeidsleiar drift
Telefon 415 09 306

Nils Inge Rimbereid
Fagansvarleg vatn og avløp
Telefon 480 37 951

Vakttelefon 952 29 950
Døgnopen telefon - tek imot meldingar om feil på det kommunale veg-, vatn- og avløpsnettet som ikkje kan venta til neste verkedag.

Les meir om renovasjonsordninga i Fitjar kommune

Kontakt oss