Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Oppvekst og skulesektoren

I denne sektoren har ein samla dei avdelingane som i hovudsak rettar innsatsen sin mot barn og unge.

Fitjar kommune har tre grunnskular; Rimbareid barne- og ungdomsskule med om lag 360 elevar, Sælevik skule med om lag 30 elevar og Øvrebygda skule med om lag 60 elevar. Skulane har SFO-ordningar. Kommunen har og ansvar for vaksenopplæring og den er lagt til Rimbareid. Skulane i Fitjar satsar spesielt på lese- og skrive-opplæring, vurdering og eit godt læringsmiljø miljø. 2012-2013 er kommunen med i det nasjonale prosjektet VURDERING FOR LÆRING.

I Fitjar er det fem barnehagar.Ein av desse er kommunal; Fitjarstølane barnehage. I tillegg har ein følgjande private barnehagar: Årskog barnehage, Fjellheim friluftsbarnehage, Dåfjorden barnehage og Fitjar sokneråd sin barnehage.

Fitjar kulturskule er og knytta til denne sektoren.

Dei tilsette ved skulekontoret er:

Skulesjef John Karsten Raunholm Tlf.: 53458525 mobil: 97501370 e-post jora@fitjar.kommune.no

Skule- og barnehagerådgjevar Mone Nilsen Tlf.: 53458557 e-post moni@fitjar.kommune.no 

Kulturskulerektor Håvard Kroka Tlf.: 53458553 e-post hakr@fitjar.kommune.no

Skulekontoret har følgjande oppgåver:

* Å driva ein kvalitativ god skule og barnehage i tråd med lover og regelverk.

* Stimulera til pedagogisk utviklingsarbeid innafor skule og barnehage.

* Tilby psykologisk-pedagogisk teneste til einskildelevar og systemretta rettleiiing.

* Samordna verksemda innafor sektoren.

* Ansvar for budsjett og økonomi innafor sektoren.

* Planarbeid.

* Ansvar for skulefritidstilboda.

* Tilby logopedisk hjelp.

* Syta for tverrfagleg og tverretatleg samarbeid.

* Personalarbeid og kompetanseutvikling innafor sektoren.

* Vidareutvikle kulturskulen.

Kvalitetssikring

Barnehage

Fitjar kulturskule

Skular

 

 

Kontakt oss