Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Årskog barnehage

 

Årskog barnehage er ei idealistisk stifting eigd av foreldra til barna som går i barnehagen. Barnehagen ligg i tilknytning til Årskog museum, om lag 1,5 km nord for Fitjar sentrum.

Det er 18 plassar for barn mellom 0 og 6 år, fordelt på heile og halve plassar. Det har tidlegare vore høve til å kjøpa ekstra dagar, denne ordinga går no ut.

Kunst er satsingsområdet til barnehagen, og er utgangspunktet for ulike formingsaktivitetar, musikk, song, dans og drama. Legg og stor vekt på uteakvitetar, gjerne organisert i mindre grupper.

Turar i skog, mark og ved sjøen. Gruppene/emnearbeidet blir delt opp etter arbeid og modning.

Årskog barnehage

Posatboks 69

5418 Fitjar

Tlf 53497241

Kontakt oss