Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Fitjar Sokneråds barnehage i Bakken

 

Privat barnehage. Eigar: Stiftinga Fitjar soknerådsbarnehage.

Barnehagen ligg i bustadfeltet Bakken. Adressa er Varhaugsvegen 8, men hovudvegen til barnehagen går via Fitjar Idrettspark.

Barnehagen har eit flott og variert uteområde med leikeapparat, plen og ulent terreng. Dessutan er nærområdet til barnehagen Fitjar Idrettspark og friluftsområde Rossneset der me har lavvo. Hovudmottoet for barnehagen er ” Trivsel, glede, leik og rørsle!”   


Barnehagen har utvida kristen formålsparagraf. Det vil seia at me legg ekstra vekt på dei kristne høgtidene og tek enkle bibelske forteljinger og songar med i opplegget. Ellers er språk og sosial kompetanse satsningsområde.Kvart år har me _årets diktar_ . I år er det Alf Prøysen. Barnehagen sitt motto:  "Trivsel,glede, leik og rørsle". For meir info, ta kontakt med styrar Torunn Aarskog tlf. 40404146.

Frå august:

Heil plass                                       kr. 2330 +  200 (lunsj,melk,frukt)

80% plass (4 dagar i veka)          kr. 1900 +  160  (-”-         -”-      )

60 % plass (3 dagar i veka)         kr. 1450 +  120  ( -”-       -”-       )

40 % plass (2 dagar i veka)         kr.  980  +   80   (  -”-       -”-      )

 

Opningstid: 6.45- 16.4

Bakken Barnehage si nettside finn du her 

 

 

 

Kontakt oss