Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Fitjarstølane barnehage

Fitjarstølane barnehage vert eige og drive av Fitjar kommune og barnehagen er lagt under skulekontoret.Barnehagen har to avdelingar med born frå 0-6 år, og den ligg i byggjefeltet Fitjarstølane om lag 1,5 km frå Fitjar sentrum 

Opningstida er 06.45 – 16.45

Barnehagen sin visjon er at borna her skal få ein meiningsfull og minnerik barndom og som pedagogisk plattform har me valt å ta for oss basiskompetansen.  Det er utrykk for det borna tilegnar seg av grunnleggjande kompetanse for livet sitt.  Sentralt i småbarnsalderen står utviklinga av kommunikasjonsevna og samspel med andre.  Difor er eit av satsingsområda våre språk og kommunikasjon.  Her vil me skape eit språkstimulerande miljø for alle born og oppmuntre til å lytte, samtale, og leike med lyd, rim, rytme og fabulerer med hjelp av språk og song.  Eit anna satsingsområde er naturen.  Me har faste turdagar der målet vårt er at borna skal få meir fysisk utfolding og at dei lærer å bli glade i og tar vare på naturen rundt oss. 

 

Kontakt oss