Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Om Fitjar kulturskule

Fitjar kulturskule blei oppretta i 1976, men har hatt dagens form frå 1992.  Kulturskulen gjev undervisning i piano, song, gitar, el-bass, slagverk, fiolin, tilrettelagt undervisning, dans, drama/teater, visuelle kunstfag, band og messininstrument/korps.

Elevane kan søkje plass heile skuleåret, men hovudopptaka er i mai og desember. Elevavgifta er kr 1.509.- for halvåret. Kulturskulen har slik moderasjonsordning: søskenmoderasjon, plass nr 2 eller fleire kr 1.065.-  Faktura vert sendt ut i oktober og mars.

Elevane bind seg for minst eit halvt år og må melde seg ut via Speedadmin innan 15. mai eller 1.desember.

Rektor, Håvard Kroka, er å treffa på Rimbareid skule måndag og onsdag kl. 08.00 - 14.30. E-post vert lest kvar virkedag (hakr@fitjar.kommune.no).

Meir informasjon om kulturskulen sitt reglement og opptakskriterier kan ein lesa her

Søknad om plass/utmelding i Fitjar kulturskule gjer du her: https://nofitjar.speedadmin.dk 

Lærarar i kulturskulen skuleåret 2018/2019 :

Svein Roger Koppang: Messinginstrument og dirigent for skulekorpset.

Orlaug K. Evensen: Fiolin og piano

Rune Nesse: Slagverk 

Bastian Veland: Gitar, el.gitar, bassgitar, band

Karoline Frederich: Dans

Nina Aarbø Olsen: Visuelle kunstfag

Ole Andre Westerheim: Song og drama/teater


Det meste av undervisninga er lagt til musikksalen på Rimbareid skule. Skulekorpset, Dans og Drama har undervisning i Fitjar kultur og idrettsbygg. Visuelle Kunstfag held til i Klokkargarden.

Aktuelle lenker:

Informasjon om Fitjar skulekorps finn du her: http://www.fitjarskulekorps.no/

Informasjon om Fitjar barnegospel og babysong finn du her: http://www.fitjar-bedehus.no/

Tid for å søkje plass i kulturskulen

Oppretta: 25.03.2015 – Sist oppdatert 03.04.2019

Det er no tid for å søkje plass i kulturskulen. 

Fitjar kulturskule vil frå august 2019 tilby undervisning i:

 • Song (frå 3. trinn)
 • Drama/teater (frå 5. trinn)
 • El-bass (frå 3. trinn)
 • Piano (frå 1.trinn)
 • Gitar (frå 3. trinn)
 • Slagverk (frå 2. trinn)
 • Fiolin (frå 1- trinn)
 • Dans (frå 4. år)  
 • Band(frå 5. trinn)
 • Messingblåseinstrument (aspirantopplæring, Fitjar skulekorps), frå 3. klasse.
 • Tilrettelagt undervisning (elevar med særskilde behov)
 • Visuelle kunstfag (frå 5. trinn)

Søk plass her

Hovudopptak av nye elevar vert gjort i slutten av mai, men me tek inn nye elevar heile året dersom me har ledige plassar.

Undervisning går føre på ettermiddagstid, og det meste av undervisninga er lagt til Rimbareid barne - og  ungdomsskule.

Song og instrumentalundervisning er ved Rimbareid barne- og ungdomsskule, visuelle kunstfag held til i Klokkargarden ved Rimbareid barne- og ungdomsskule og dans- og dramaundervising føregår i Fitjar kultur og idrettsbygg. Fitjar skulekorps held og til i Fitjar kultur og idrettsbygg.

ELEVAVGIFT: Elevavgifta er kr 3.018,- pr. år. Avgifta vert betalt forskotsvis ein gong pr. semester (kr 1.509,-). Elevar kan ha meir enn ein elevplass, men skal då betale avgift for kvart nytt fag etter same modell som for syskenmoderasjons- ordninga.

Fitjar kulturskule har slik  syskenmoderasjonsordning: 30% reduksjon for elevplass 2 eller fleire.

OPPSEIINGSFRISTAR:Elevar må binda seg for minst eit halvt år. Dersom eleven ynskjer å slutte i Fitjar kulturskule skal utmelding føregå via Speedadmin. Elevar som sluttar ved nyttår må seia opp plassen innan 1. desember. Elevar som sluttar til sommarferien må seia opp plassen innan 15. mai. Om desse fristane ikkje vert overhaldne, må ein betale elevavgift for det etterfølgjande semesteret, uansett om plassen vert nytta eller ikkje.

RE-REGISTRERING: Nytt av året er at alle elevar i Fitjar kulturskule må re-registrere seg innan 01. mai for å behalde elevplassen eller plass på venteliste. Alle som er registrerte som elevar i Fitjar kulturskule eller står på venteliste vil motta informasjon om korleis dette skal føregå i god tid før fristen 01. mai.

LEIGE AV INSTRUMENT: Kulturskulen har fiolinar til leige. Leigeprisen er kr 400,- pr. år. Instrument til aspirantopplæringa vert lånt hjå Fitjar skulekorps (Det er ikkje mogleg å leiga gitar, ukulele, piano, keyboard eller slagverk).

Søknadsfrist er 1. mai 2019.

Les meir

Skulekorpset svinga!

Oppretta: 25.03.2015 – Sist oppdatert 25.03.2015

Fitjar skulekorps sin konsert "Swing and Chill" var verkeleg eit høgdepunkt. Korps og solistar leverte det eine musikalske høgdepunktet etter det andre, alt under leiinga av dirigent Svein Roger Koppang. Den fullsette salen gav seg ikkje før ekstranummer var levert. Her kan du lesa kva Sunnhordland skreiv om konserten og her Fitjarposten.

Les meir

Drømmestipendet

Oppretta: 04.02.2015 – Sist oppdatert 04.02.2015

  

Det er no tid for å nominera kandidatar til Drømmestipendet.

 

Les meir

Reglement og opptakskriterier for Fitjar kulturskule

Oppretta: 04.02.2015 – Sist oppdatert 04.02.2015

På kommunetyret i november blei det vedtatt nye opptakskriterier og reglement for kulturskulen.

Les meir

Flott innsats i UKM

Oppretta: 04.02.2015 – Sist oppdatert 04.02.2015

Fleire elevar frå kulturskulen deltok på UKM som blei arrangert i kulturhuset på Stord sist laurdag. Christina R. Koløen og Tor Håkon Aarbø kom vidare til fylkesmarkeringa i Bergen i midten av april. Kulturskulen ynskjer dei god tur og stå på!

Her ,  her og her  kan du lesa meir om UKM.

Les meir

Redusert kontortid i kulturskulen

Oppretta: 04.02.2015 – Sist oppdatert 04.02.2015

Frå 01.02.2015 vert det ei endring i kontortidene til rektor i kulturskulen. Anne Lene Østvold Jordåen er på kontoret onsdagar kl. 08.00 - 14.00. E-post blir lest kvar dag!

 

Les meir

GOD JUL

Oppretta: 17.12.2014 – Sist oppdatert 17.12.2014

Foto: Helga Rimmereid

 

Kulturskulen ynskjer alle elevar og foreldre ei fredeleg og god jul.

Undervisninga starter opp igjen i veke 2, frå måndag 5. januar!!

Les meir

Julesjokoladekonsert

Oppretta: 17.12.2014 – Sist oppdatert 17.12.2014

Torsdag 11. desember var det koseleg julesjokoladekonsert i amfiet på Rimbareid skule. Her kan du lesa meir om den.

Les meir

Fantastisk Balle Frost

Oppretta: 03.12.2014 – Sist oppdatert 03.12.2014

Dei tre framsyningane med musikalen "Balle Frost og leketøybanditten" blei ein stor suksess, over 600 publikummarar tok turen innom!!

Elevar, lærarar og foreldre har lagt ned eit stort stykke arbeid og resultatet blei heilt fantastisk. Her og her kan du lesa kva pressa skreiv om framsyninga!

Les meir

Ledige plassar på dans og drama/teater

Oppretta: 17.11.2014 – Sist oppdatert 17.11.2014

 Foto: Helga Rimmereid

 

Kulturskulen har ledige plassar på dans og drama/teater frå 1. januar 2015.

Søk plass her

Les meir

Balle Frost og leiketøybanditten

Oppretta: 12.11.2014 – Sist oppdatert 12.11.2014

Kulturskulen og skulekorpset har premiere på musikalen "Balle Frost og leiketøybanditten" torsdag 27. november kl. 18.00, i kultursalen, Fitjar kultur og idrettsbygg. Det vert også framsyningar fredag 28. november og laurdag 29. november. Det er førehandssal av billettar hos Thea Træet, det vert og anledning til å kjøpa ved inngangen.

Les meir

Fitjar skulekorps vant Bømloblåsen

Oppretta: 20.10.2014 – Sist oppdatert 20.10.2014

Fitjar skulekorps har igjen vist kva dei er gode for med sin 1. plass i Bømloblåsen! Her kan du lesa meir om konkurransen.

Les meir

Fin konsert

Oppretta: 14.10.2014 – Sist oppdatert 14.10.2014

Foto: Helga Rimmereid

 

Her kan du lesa meir om den fine konserten me hadde torsdag 3. oktober!

Les meir

Sjokoladekonsert

Oppretta: 29.09.2014 – Sist oppdatert 29.09.2014

Foto: Helga Rimmereid

 

Det vert sjokoladekonsert torsdag 2. okotber kl. 18.00 i amfiet ved Rimbareid skule. Alle elevar som skal vera med har fått melding om dette frå læraren sin.

Alle er hjarteleg velkomen til konsert!!

Les meir

Ledige plassar på dans

Oppretta: 15.08.2014 – Sist oppdatert 15.08.2014

Foto: Helga Rimmereid

Kulturskulen har ledige plassar på dans for elevar som går på 5. trinn og oppover!

Søk plass her

Les meir

Oppstart av skuleåret 2014/2015

Oppretta: 06.08.2014 – Sist oppdatert 06.08.2014

 

Kulturskulen starter opp igjen i veke 34, frå måndag 18. august. Informasjon om tidspunkt for undervisninga er sendt ut til alle, om nokon ikkje mottek brev frå oss, må dei ta kontakt. I veke 33 er rektor å treffa på kontoret måndag og fredag, men e-post vil bli lest kvar dag.

Les meir

GOD SOMMAR

Oppretta: 18.06.2014 – Sist oppdatert 18.06.2014

 

Fitjar kulturskule tek ferie og ynskjer alle elevar og foreldre/føresette ein strålande sommar!

Undervisninga tek til igjen i veke 34, frå måndag 18. august. Informasjon om timeplan vert sendt ut til alle i starten av august.

Les meir

Sommarkonserten

Oppretta: 18.06.2014 – Sist oppdatert 18.06.2014

Årets sommarkonsert gjekk av stabelen måndag 16. juni i kultursalen. Her kan du lesa meir om den.

Les meir

Fitjar skulekorps gjer seg klar til NM

Oppretta: 18.06.2014 – Sist oppdatert 18.06.2014

Medan andre elevar i kulturskulen tek sommarferie, arbeidar elevane i skulekorpset på for fullt. NM for skulekorps i Trondheim siste helga i juni er målet. Laurdag arrangerte korpset også ein særs vellukka vaffelkonsert og her og her kan du lesa meir om den.

Me ynskjer dei lukke til i NM!!

Les meir

Aspirantopplæring

Oppretta: 12.06.2014 – Sist oppdatert 12.06.2014

 

Foto: Helga Rimmereid

 

 

Her kan du søkja plass på aspirantopplæringa til skulekorpset.

Velkomen som søkjar!

Les meir

Rottekrig og Siste song

Oppretta: 12.06.2014 – Sist oppdatert 12.06.2014

Drama/teater-elevane i kulturskulen er ferdig med oppsettingane sine for denne gang. Her kan du lesa meir om "Den 16. Rottekrigen" og om "Siste song"

 

Les meir

Sommarkonsert

Oppretta: 05.06.2014 – Sist oppdatert 05.06.2014

 

Måndag 16. juni kl. 18.00 vert det sommarkonsert i kultursalen, Fitjar kultur og idrettsbygg. Variert program med både store og små grupper, solistar og Fitjar skulekorps. I tillegg vert det utstilling i foajèen med arbeid av elevar på visuelle kunstfag.

Konserten kostar kr 50.- for vaksne, alle barn gratis!

Velkomen!

 

Les meir

Siste song

Oppretta: 28.05.2014 – Sist oppdatert 28.05.2014

 

Tysdag 3. juni kl. 18.00, i kultursalen, Fitjar kultur og idrettsbygg, vert det teaterframsyning med ei gruppe av dei eldste elevane på drama/teater. Rune Belsvik har skrive stykket "Siste song" og stykket omhandlar siste skuledag for ei gruppe ungsdomsskuleelevar. Framsyninga høver best for ungdom frå 12-års alder og vaksne!

Velkomen!

Les meir

Ledige plassar

Oppretta: 28.05.2014 – Sist oppdatert 28.05.2014

Kulturskulen har ledige plassar på aspirantopplæring til skulekorpset, dans, drama/teater og visuelle kunstfag.

Ta kontakt med kulturskulen!!

Les meir

Opptak av nye elevar

Oppretta: 28.05.2014 – Sist oppdatert 28.05.2014

Opptaket av nye elevar er gjennomført og det er sendt ut brev til alle som har fått plass og alle som ikkje har fått plass.

Alle som har plass inneverande skulår beheld plassen sin vidare, så sant ein ikkje har sagt opp innan 15. mai. Har ein fått plass i kulturskulen, har ein denne heilt til ein sjølv seier han opp.

 

Les meir

Vel gjennomført teaterframsyning

Oppretta: 28.05.2014 – Sist oppdatert 28.05.2014

Ei gruppe av elevane på drama/teater framførte "16. Rottekrigen" i kultursalen sist onsdag, ynskjer du å lesa meir om framsyninga sjå her

 

Les meir

Den 16. Rottekrigen

Oppretta: 11.05.2014 – Sist oppdatert 11.05.2014

Onsdag 21. mai kl. 17.30 i kultursalen, vert det ei lita teaterframsyning med drama- og teaterelevane i kulturskulen. Framsyninga høver godt for barn frå 4-års alder og oppover. Hjarteleg velkomen!

Les meir

Balle Frost og leketøybanditten

Oppretta: 11.05.2014 – Sist oppdatert 11.05.2014

I november sett kulturskulen og skulekorpset opp musikalen Balle Frost og leketøybanditten. Det er fyrste gang kulturskulen og skulekorpset samarbeidar om eit så stort prosjekt. I løp av våren vil det bli informasjonsmøte for dei foreldra/føresette som har barn som skal vera med i prosjektet. Meir informasjon kjem.

Les meir

Konsertar

Oppretta: 11.05.2014 – Sist oppdatert 11.05.2014

Torsdag 15. mai kl. 18.00 vert det sjokoladekonsert i amfiet ved Rimbareid skule, dei elevane som delta har fått melding om dette frå læraren si.

Den tradisjonelle sommarkonserten går av stabelen måndag 16. juni kl. 18.00 i kultursalen, Fitjar kultur og idrettsbygg. Her deltek ulike gruppar og solistar, og til slutt spelar skulekorpset sitt NM-program. Me gler oss!

Velkomen til kjekke konsertar i Fitjar kulturskule!

Les meir

Glimt frå tur til Latvia

Oppretta: 11.05.2014 – Sist oppdatert 11.05.2014

 

I veka før påskeferien var Jorunn Whittaker og Anne Lene Østvold Jordåen på utvekslingstur til Latvia. Turen var ein del av utvekslingsprogrammet Fitjar kulturskule er inne i dette skuleåret i lag med kunst og kulturskular i Latvia, Estland, Litauen og Finland. 

Les meir

Trollete konsert

Oppretta: 21.03.2014 – Sist oppdatert 25.03.2014

 

Fredag formiddag spela 19 kulturskuleelevar konsertar for alle barnehagane i kommunen. På programmet stod både kjend og ukjend troll-musikk. I tillegg fortalde bibliotekar Silje eventyret om Bukkene Bruse. Etter konserten var det såvidt tid til eit lite bibliotekbesøk for dei som ynskja det!

Les meir

Tid for å søkje plass i kulturskule

Oppretta: 18.03.2014 – Sist oppdatert 25.03.2014

Det er no tid for å søkje plass i kulturskulen. 

Fitjar kulturskule vil frå august 2014 tilby undervisning i:

 • Song (frå 4. trinn)
 • Drama/teater (frå 5. trinn)
 • El-bass (frå 3. trinn)
 • Piano (frå 1.trinn)
 • Gitar (frå 3. trinn)
 • Slagverk (frå 2. trinn)
 • Fiolin (frå 1- trinn)
 • Tverrfløyte (frå 2. trinn)
 • Dans (frå 4. år)  
 • Band (frå 5. trinn)
 • Messingblåseinstrument(aspirantopplæring, Fitjar skulekorps), frå 3. klasse.
 • Tilrettelagt undervisning (elevar med særskilde behov)
 • Visuelle kunstfag (frå 5. trinn)

Søk plass her

Opptak av nye elevar vert i starten av juni.

Undervisning går føre på ettermiddagstid, og det meste av undervisninga er lagt til Rimbareid barne - og  ungdomsskule.

Les meir

Musikalsk lesestund på biblioteket

Oppretta: 14.03.2014 – Sist oppdatert 25.03.2014

Torsdag 13. mars var det rydda plass i biblioteket til dei heilt yngste. Under overskrifta "Det er aldri for tidleg" inviterte biblioteket og kulturskulen til musikalsk lesestund. Mange møtte opp og det blei ei magisk stund både for store og små. Bibliotekar Silje Vågen Torbjørnsson og lærar i kulturskulen Anne Lene Østvold Jordåen framførte "Den lille larven aldrimett". Les meir her

Les meir

Kjekk sjokoladekonsert

Oppretta: 20.02.2014 – Sist oppdatert 25.03.2014

 

For fyrste gang har kulturskulen hatt konsert i det nye "amfiet" på Rimbareid barne- og ungdomsskule, og for ein flott plass å ha konsert! Elevane strålte frå fyrste til siste nummer og familie og vener likte godt det dei fekk høyra.

Neste sjokoladekonsert vert torsdag 3. april!

Les meir

Fullsatt sal for Fitjar skulekorps

Oppretta: 19.02.2014 – Sist oppdatert 25.03.2014

Ein fullsatt kultursal fekk høyra Fitjar skulekorps sin flotte Musikalkonsert. Skulekorpset hadde satt saman eit særs variert og flott program, alle stykka var henta frå både kjende og mindre kjende musikalar. Med seg hadde skulekorpset ei rekke solistar - alle henta frå eigne rekker!! her kan du lesa meir om konserten.

 

Les meir

Kulturskuleelevar i UKM

Oppretta: 02.02.2014 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fleire av kulturskulen sine elevar deltok laurdag 1. februar i UKM. Her kan du lesa meir om dei flotte prestasjonane!

Les meir

Musikal-konsert med Fitjar skulekorps

Oppretta: 29.01.2014 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fitjar skulekorps inviterar til Musikal-konsert sundag 16. februar kl. 17.00, i kultursalen, Fitjar kultur og idrettsbygg.

På programmet står utdrag frå ei rekke kjende musikalar.  Alle songsolistar har korpset henta frå eigne rekker! I tillegg deltek også dansegrupper frå kulturskulen og konferansierar er Sissel Jørgensen og Ole Andrè Westerheim.

Velkomen til musikal-konsert!!

Les meir

Auke i elevbetaling

Oppretta: 29.01.2014 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fitjar kommunestyre vedtok på møte 18.12.2013 ei auke i elevbetalinga i Fitjar kulturskule, gjeldande frå 01.01.2014.

Ny pris for elevplass vert kr 2790 .- pr år (dette er ei auke på omlag 5 %)

Faktura vert sendt ut to gangar i året og er da på kr 1395.- (februar/september)

Det er 30 % søsken/elevplassmoderasjon på søsken/elevplass nr. 2 og evt. fleire. Ny pris for søsken/elevplass nr. 2 vert kr 975.-

Les meir

GOD JUL

Oppretta: 18.12.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

 

 

Det er tid for juleferie i kulturskulen og me vil ynskja alle saman ei god jul og eit godt nytt år!

Undervisninga i kulturskulen startar opp måndag 6. januar.

Les meir

Fin opning av kunstutstilling

Oppretta: 10.12.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Foto: Anne Lene

Tysdag ettermiddag opna elevar ved visuelle kunstfag si eiga kunstutstilling i Losjehuset. På veggane heng maleri og teikningar dei 9 elevane har arbeidd med i haust. Lærar, Torill Berger Falk, var stolt og glad over dei flotte resultata til elevane, og fortalte ivrig om teknikkar elevane har nytta. Opninga vart offisielt opna av rektor i kulturskulen Anne Lene og med fint gitarspel av Oda Volden de Fine.

Kunstutstillinga er open for publikum tysdag 17. desember kl. 17.00 - 19.00 - fri entrè!!

Les meir

Kunstutstilling

Oppretta: 04.12.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

 

 

Elevar ved visuelle kunstfag ynskjer hjarteleg velkomen til opning av deira kunstutstilling tysdag 10. desember kl. 17.00 i Losjehuset. Utstillinga vil vera open for alle interesserte tysdag 10.12 og 17.12. kl. 17.00 - 19.00!

Les meir

Litteratur og konsertbesøk

Oppretta: 02.12.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Alle barnehagane i kommunen får i desse dagar besøk av bibliotekar Silje og fløytist Anne Lene. Dei har laga eit program med opplesing og musikk, ut frå biletboka "Gorm er ein snill orm". Her kan du lesa meir.

 

Les meir

Adventskonsert for full kultursal

Oppretta: 02.12.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Foto: Helga Rimmereid

 

Kultursalen var heilt fullsatt under adventskonserten torsdag 28.11 og alle dei 104 elevane som stod på scena strålte. Vil du lesa meir om konserten sjå her 

Les meir

Sotrafestivalen

Oppretta: 26.11.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fitjar skulekorps enda på ein god 7. plass i 2. divisjon under Sotrafestivalen, les meir her

Les meir

Adventskonsert

Oppretta: 15.11.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Torsdag 28. november kl. 18.00 i kultursalen i Fitjar kultur og idrettsbygg.

Me får høyra solistar, samspelgrupper og Fitjar skulekorps, i tillgg skal drama og danseelevar framføra "Piken med svovelstikkene" av H. C. Andersen.

Velkomen til ein variert og kjekk konsert!

Les meir

Travel veke for Fitjar skulekorps

Oppretta: 15.11.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Foto: Helga Rimmereid

 

Fitjar skulekorps har siste veka hatt eit travelt program, dei har gjennomført sin tradisjonelle Årsfest og splt konsert som ein del av førebuingane til helgas "Sotra festival"

Vil du lesa meir sjå her og her

Me kryssar fingane og ynskjer lukke til på laurdag!!

Les meir

Nordpluss junior besøk

Oppretta: 15.11.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

I veke 44 hadde kulturskulen besøk av 8 kulturskulelærarar frå Latvia, Estland, Litauen og Finland. Fitjar kulturskule har blitt med i eit internasjonalt samarbeid gjennom organisasjonen Nordpluss junior, og det var midler frå denne organisasjonen som brakte kulturskulelærarane hit. Vil du lesa meir om besøket sjå her

 

Les meir

Kjekk konsert i foajèen

Oppretta: 16.10.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Torsdag før haustferien hadde kulturskulen ein kjekk konsert i foajèen i kultur og idrettsbygget. Du kan lesa meir om konserten her

 

Les meir

Foajèkonsert torsdag 3. oktober

Oppretta: 25.09.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Foto: Helga Rimmereid

Det vert konsert i foajèen i kultur og idrettsbygget torsdag 3. oktober kl. 18.00.

Elevar som skal delta har fått melding om dette frå læraren sin.

Hjarteleg velkomen til konsert.

Les meir

Ledige plassar i kulturskulen

Oppretta: 19.08.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Kulturskulen har ledig plass på tverrfløyte, aspirantopplæring i Fitjar skulekorps, drama og dans for elevar fødd i 2000 og eldre.

Ta kontakt med kulturskulen snarast råd!

Velkomen som som søkjar!

Les meir

Nytt skuleår!

Oppretta: 07.08.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Foto: Helga RimmereidVelkomen til nytt skuleår!

Frå måndag 19. august er all undervisning i gang i kulturskulen. Det går i desse dagar ut brev til alle elevar med informasjon om når dei skal møte til undervisning.

Me gler oss til ein kjekk haust!

Les meir

God sommar!

Oppretta: 23.06.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Kulturskulen har no teke sommarferie, rektor er på plass på kontoret igjen i veke 32. I starten av august vert det sendt ut brev til alle elevar med informasjon om tidspunkt for undervisninga (gjeld ikkje skulekorpset, det kjem eiga informasjon frå dei) Undervisninga i kulturskulen tek til frå måndag 19. august.

God sommar til alle saman!!

Les meir

5. plass til Fitjar skulekorps

Oppretta: 23.06.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fitjar skulekorps enda på ein strålande 5. plass i 2. divisjon i NM for skulekorps - me gratulerar så mykje!!!

 

Les meir

Ledige plassar

Oppretta: 27.05.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Kulturskulen har ledige plassar på ukulele (gratis tilbod for elevar født i 2004), dans (for elevar frå fylte 4 år), drama/teater (for elevar frå 5. trinn og oppover), visuelle kunstfag (frå 5. trinn og oppover) og aspirantopplæring til Fitjar skulekorps (frå 3. trinn og oppover).

Velkomen som søkjar - søk plass her

 

Les meir

Opptak av nye elevar

Oppretta: 27.05.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

 

Foto: Helga Rimmereid

Opptak av nye elevar er no gjennomført og brev sendt ut til alle saman. I år var det heile 99 søknader til dei ulike tilboda, fordelt på 60 elevar (mange elevar søkjer om plass på fleire tilbod). Diverre er det mange som ikkje får plass, dette gjeld særleg på instrumentalundervisning. I år har heile 17 elevar søkt om plass på slagverk, diverre har berre 2 av dei fått plass. Det er også lange ventelister på song, piano og gitar.

Sjølv om det framleis står mange elevar på ventelista sett kulturskulen ny rekord med antal elevplassar, frå august har kulturskulen heile 200 elevplassar!

 

Les meir

Travel veke i kulturskulen

Oppretta: 24.04.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Den siste veka har vor utroleg kjekk, kulturskulen har arrangert foajekonsert og 2 flotte framsyningar av "Alice lengter tilbake". I tillegg har skulekorpset hatt sin store draumekonsert i kyrkja. Alle arrangementa har vore for fullsette salar!!

Komande torsdag brakar det laus med Fitjar skulekorps sin årlege marknad, her vil me også få høyra elevar på 2. trinn, Rimbareid skule, som siste tida har hatt minitrompentprosjket på skulen. Dette prosjektet er siste del av det store samarbeidsprosjektet kulturskulen har hatt med Rimbareid skule dette året.

Lokal presse har skrive mykje om kulturskulen vil du lesa dette sjå

Les meir

Songs from a secret garden

Oppretta: 11.04.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

 

 

Fitjar skulekorps inviterar til kyrkjekonserten "Songs from a secret garden" laurdag 20. april kl. 19.00 i Fitjar kyrkje.

Skulekorpset har arbeidd med eit program som høver godt for kyrkjerommet. På konserten deltek og danseelevar frå kulturskulen og Osternes mannskor. Hjarteleg velkomen til konsert!

Bill: kr 100.- (Born under 12 år gratis)

Les meir om konsertenher

Les meir

Visuelle kunstfag

Oppretta: 08.04.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Tilbodet om visuelle kunstfag som starta opp i januar er godt i gang. Dei 6 ivrige elevane har arbeidd godt og er no i sving med å male kulissar til teaterframsyninga "Alise lengter tilbake" som kulturskulen sett opp i kultursalen sundag 21. april og tysdag 23. april.

Underisninga til visuelle kunstfag er lagt til tysdagskveldane i det gamle losjehuset. Vil du lesa meir om dette sjå her

 

Les meir

Alise lengter tilbake

Oppretta: 20.03.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

For fyrste gang skal drama/teaterelevane i kulturskulen setta opp ei teaterframsyning. Elevane har gjennom heile skuleåret arbeidd med "Alise lengter tilbake" av Tor Åge Bringsværd. I tillegg til drama/teaterelevane deltek også fleire av våre danselevar. Foreldre syr kostymar og snekrar kulissar, så dette kjem til å bli ei flott framsyning. Premiere vert sondag 21. april kl. 18.00 i kultursalen i Fitjar kultur og idrettsbygg, det vert også framsyning tysdag 23. april kl. 18.00.

Billettar vert å kjøpa ved inngangen eller hjå biblioteket og koster kr 100.- både for store og små, eller ein kan kjøpa ein familiepakke til kr 400.-

Hjarteleg velkomen!!

Les meir

Ukulele - gratis tilbod til elevar på 4. trinn

Oppretta: 16.03.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Foto: Helga Rimmereid

Fitjar kulturskule vil frå skuleåret 2013/2014 tilby gratis storgruppeundervising i ukulele for elevar på 4. trinn. Dette tilbodet er i tråd med regjeringa si satsing på gratis kuturskule til elevar på 1. til 4. trinn. Overføringa til Fitjar kommune er  diverre ikkje stor nok til at me kan tilby undervisning til alle desse elevane. Kulturskulen vil difor tilby storgruppeundervisning i ukulele til elevar som går på 4. trinnet skuleåret 2013/2014. Undervisinga vert prosjektvis og skal foregå rett etter skuletid, også kalla SFO-tida, ved alle skulane i kommunen. Tilbodet er gratis, men har dei same rettningslinene for oppmøte som anna undervisning i kulturskulen har. Kulturskulen har ukuleler som elevane kan få låna på timane, men det vert ikkje høve til å få med desse instrumenta heim. Søk plass på  samme måte som dei andre tilboda, her

Ein kan lesa meir om gratis kulturskuletime her 

 

Les meir

Tid for å søkje plass i kulturskulen

Oppretta: 11.03.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Det er no tid for å søkje plass i kulturskulen. 

Fitjar kulturskule vil frå august 2013 kunna tilby undervisning i:

 • Song (frå 4. trinn)
 • Drama/teater (frå 5. trinn)
 • El-bass (frå 3. trinn)
 • Piano (frå 1.trinn)
 • Gitar (frå 3. trinn)
 • Slagverk (frå 2. trinn)
 • Fiolin (frå 1- trinn)
 • Tverrfløyte (frå 2. trinn)
 • Dans (frå 4. år)  
 • Band (frå 5. trinn)
 • Messingblåseinstrument(aspirantopplæring, Fitjar skulekorps), frå 3. klasse.
 • Tilrettelagt undervisning (elevar med særskilde behov)
 • Visuelle kunstfag (frå 5. trinn)
 • Ukulele (gratis tilbod for elevar på 4. trinn, sjå eigen informasjon artikkel ovanfor)

Søk plass her

Opptaket vert i starten av juni.

 

Undervisning går føre på ettermiddagstid, og det meste av undervisninga er lagt til Rimbareid barne - og  ungdomsskule.

 

Les meir

Avslutning på PADAFIKO-prosjekt for 6. og 7. trinn

Oppretta: 11.03.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Måndag 18. mars vert det ei lita framsyning med elevar på 6. og 7. trinn på Rimbareid skule. Framsyninga er avslutninga på PADAFIKO-prosjektet dei har hatt i vinter. Me vil få sjå danseinnslag og få eit innblikk i kva parkour er! Framsyninga vert i gymsalen på Rimbareid skule måndag 18. mars kl. 17.00. Foreldre og sysken er hjarteleg velkomen! Fritt tilgjenge.

Les meir

Koseleg konsert på biblioteket

Oppretta: 11.03.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Elevane i kulturskulen har nok ein gang hatt ein kjekk konsert i biblioteket. Vil du lesa meir om konserten sjå her

Les meir

Astrid Lindgrenkonsert i biblioteket

Oppretta: 04.03.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fredag 8. mars vert det Astrid Lindgrenkonsert i Fitjar folkebibliotek kl. 10.30. Det er elevar og lærarar frå Fitjar kulturskule som fortell, spelar og syng songar og historiar frå Astrid Lindgren si verd. Alle barnehagane i kommuen er invitert, men alle andre som har lyst er hjarteleg velkomen til den opne framsyning kl. 10.30. Det vert høve til boklån etter framsyninga. Velkomen til biblioteket!

Les meir

Dans på 6. trinn

Oppretta: 04.03.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Padafikoprosjektet kulturskulen har i lag med Rimbareid skule, har sidan januar vore i full sving. Her kan du lesa meir om 6. trinnet og deira aktivitet.

Les meir

Foajkonsert

Oppretta: 22.02.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

 

 

Torsdag 21. februar hadde kulturskulen ein koslege sjokolandekonsert i foajeen i kulturbygget. Mange av elevane deltok for fyrste gang og det var kjekt å sjå og høyra alle saman. Programmet var variert og me fekk høyra elevar på fiolin, gitar og piano.

Neste foajkonsert blir torsdag 19. april.

Les meir

Padafiko i gang igjen

Oppretta: 05.02.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Tilboda i Padafiko-prosjektet er godt i gang igjen på Rimbareid skule. 

3. trinnet hadde sin fyrste fiolintime på måndag, les meir her, 6. trinnet er godt i gang med dans og 7. trinnet arbeidar med parkour, og i april blir det mini-kornett på 2. trinnet. Her kan du lesa meir om parkouren til 7. trinnet.

Les meir

Fitjar elevar i UKM

Oppretta: 05.02.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fleire av kulturskulen sine elevar var i aksjon under laurdagens UKM på Stord. Vil du lesa meir om dei flotte innslaga sjå her

 

Les meir

UKM

Oppretta: 09.01.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Kulturskulen oppmodar alle elevar over 10 år å melda seg på UKM. Årets UKM vert arrangert i Stord kulturhus, laurdag 2. februar 2013. Klikk Her for meir informasjon og påmelding.

Les meir

Auke i elevbetaling

Oppretta: 09.01.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Foto: Helga Rimmereid

Fitjar kommunestyre vedtok på møte 19.12.2012 ei auke i elevbetalinga i Fitjar kulturskule, gjeldande frå 01.01.2012.

Ny pris for elevplass vert kr 2660 .- pr år (dette er ei auke på omlag 5 %)

Faktura vert sendt ut to gangar i året og er da på kr 1330.- (februar/september)

Frå 01.01.2013 vert det 30 % søsken/elevplassmoderasjon på søsken/elevplass nr2 og evt. fleire. Ny pris for søsken/elevplass nr 2 vert kr 930.-

Les meir

Framleis ledige plassar på visuelle kunstfag

Oppretta: 12.12.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Foto: Anne Lene Østvold Jordåen

Frå januar 2013 startar kulturskulen opp med eit nytt tilbod – ”Visuelle kunstfag” .  ”Visuelle kunstfag” er eit samleomgrep på både teikning, maling, keramikk, tekstil og anna visuell kunst, i vår undervisning har me valt å ha fokus på teikne og maleteknikkar.

 

 

Les meir

Spanande adventskonsert

Oppretta: 03.12.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Foto: Helga Rimmereid

Kulturskulen gjennomførte sin tradisjonelle adventskonsert torsdag 29. november. Programmet var svært innhaldsrikt og kjekt. Dramaelevane stod for fyrste gang på scenen og dei tok publikum med storm! 4. trinnet frå Rimbareid skule imponerte med sjantisang og ukulelespel. I tillegg var 3 dansegrupper i aksjon, samt ei rekke med song og instrumentalelevar, flotte og gode innslag. Vil du les meir om konserten sjå her

 

Les meir

Skulekorpset slo til igjen!

Oppretta: 19.11.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Foto: Helga Rimmereid

Fitjar skulekorps har nok ein gang vist kva dei er gode for. Under Sotrafestivalen, laurdag 17. november endte dei på ein fenomenal 3. plass i 2. divisjon for brassband. Vil du lesa meir sjå her 

Les meir

Visuelle kunstfag

Oppretta: 04.11.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Foto: Anne Lene Østvold Jordåen

Frå januar 2013 startar kulturskulen opp med eit nytt tilbod – ”Visuelle kunstfag” .  ”Visuelle kunstfag” er eit samleomgrep på både teikning, maling, keramikk, tekstil og anna visuell kunst, i vår undervisning har me valt å ha fokus på teikne og maleteknikkar.

Les meir

Padafiko

Oppretta: 02.11.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

 

Kulturskulen sitt samarbeidsprosjekt med Rimbareid skule er i full sving. I denne perioden er det elevar på 4. og 7. trinn som får tilbodet. 4. trinnet spelar på ukulelar og syng sjanti medan 7. trinnet arbeidar med "Stomp - aktivitetar". Vil du lesa meir om samarbeidet sjå her og her og enda meir her

 

Les meir

Variert og kjekk konsert

Oppretta: 10.10.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Torsdag før haustferien hadde kulturskulen ein kjekk og variert konsert. Vil du lesa meir om den klikk her

 

Les meir

Foajekonsert

Oppretta: 25.09.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Foto: Helga Rimmereid

Skuleårets fyrste foajkonsert går av stabelen torsdag 4. okotber kl. 18.00 i Fitjar kultur og idrettsbygg. På konserten får me høyra messinggrupper, song og piano. Velkomen til konsert!

Les meir

Samarbeid med Rimbareid skule

Oppretta: 25.09.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fitjar kulturskule og Rimbareid skule har fått prosjektmidlar frå Utdanningsdirektoratet, midla  skal nyttast til å betra tilhøva for dei praktisk estetiske faha i skulen. Les meir om dette her

 

Les meir

Ledige elevplassar

Oppretta: 13.08.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Kulturskulen har nokre ledige plassar på dans for elevar på ungdomstrinnet (frå 8. trinn og oppover) samt på drama for 5 .7 trinn og drama for 8. trinn og oppover.

Søk plass her

All undervisning tek til i veke 34.

Les meir

Oppstart av skuleåret

Oppretta: 07.08.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Foto: Helga Rimmereid

Kulturskulen startar opp igjen med vanleg undervisning frå måndag 20. august. I år vert det ikkje felles informasjonsmøte, men alle elevar får tilsendt brev med tidspunkt for oppmøte.

For elevar som går på dans eller drama/teater vert det ikkje høve til å byta gruppe/tidspunkt for undervsininga. For song- og instrumentalundervisninga er det rom for små endringar i timeplanen, evt. endringar skal takast opp med lærar på fyrste undervisningstime i veke 34.

Aspirantar, juniorar og seniorar til Fitjar skulekorps får informasjon frå styret i skulekorpset om oppstart av skuleåret, sjå skulekorpset sin nettside her

Ta kontakt med rektor Anne Lene Østvold Jordåen tlf 53458553 eller send e-post til anle@fitjar.kommune.no om du har spørsmål.

 

Les meir

2. plass til skulekorpset

Oppretta: 27.06.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fitjar skulekorps enda på 2. plass i NM i helga - ein fantastik prestasjon. Vil du lesa meir  sjå her og her

Les meir

Sommarferie

Oppretta: 21.06.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Kulturskulen har teke sommarferie.

Undervisninga startar opp igjen måndag 20. august. Alle elevar får tilsendt brev om oppstart av skuleåret!

God sommar til alle elevar og foreldre/føresette!!!

Les meir

Fitjar skulekorps til NM

Oppretta: 21.06.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

 

Fitjar skulekorps deltek i NM komande helg. Kulturskulen ynskjer dei alt godt i mesterskapet og håpar på gode plasseringar!!

Les meir

Variert og god konsert

Oppretta: 21.06.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Kulturskulen sin sommarkonsert 14. juni var variert og god. Vil du lesa meir om konserten sjå her

 

Les meir

Sommarkonsert

Oppretta: 08.06.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Foto: Helga Rimmereid

Torsdag 14. juni vert det flott sommarkonsert i kultursalen. Variert program med elevar på song, fiolin, fløyte, gitar, piano, slagverk og bass. I tillegg skal alle danseelevane våre vera med og skulekorpset skal framføra sitt NM- programm. Hjarteleg velkomen til konsert - NB konserten tek til kl. 17.30  (har tidlegare vore annonsert med 18.00)

 

Les meir

Skulekorpset imponerte igjen

Oppretta: 24.04.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Laurdag kveld var det duka for filmkonsert med Fitjar skulekorps - og nok ein gang imponerte dei stort! Vil du lesa meir om den flotte konserten sjå her

Les meir

Koseleg konsert i foajeen

Oppretta: 24.04.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Torsdag 19. april arrangerte kulturskulen skuleårets siste foajekosert. Me fekk høyra elevar på song, tverrfløyte, gitar og piano - flotte framføringar frå alle saman!

Les meir

Kardemommeby i biblioteket

Oppretta: 19.03.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Torsdag 15. mars gjennomførte kulturskulen sin årlege barnehagekonsert. I år tok me turen til Kardemommeby, me fekk høyra kjende songar og historiar om både tante Sofie og dei tre røvarane. Vil du lese meir om konserten sjå her

 

Les meir

FAU i kulturskulen

Oppretta: 14.03.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

FAU (foreldre arbeids utval) er no på plass i kulturskulen og måndag 12. mars hadde dei sitt fyrste møte. Ein ser føre seg at FAU skal vera eit bindeledd mellom brukarane og administrasjonen av kulturskulen. Har de sakar de vil ta opp i FAU, ta kontakt med nokon i utvalet. I FAU sit: Arnhild Jordan Raunholm, Elisabeth Moldestad og Ingvild Brekke Myhre.

Les meir

Nytt tilbod i kulturskulen

Oppretta: 11.03.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Frå august 2012 startar kulturskulen opp med undervisning i drama/teater. Dette er i samarbeid med Fitjar barne og ungdomsteater. Meir informasjon kjem snart.

Les meir

Tid for å søkje plass i kulturskulen

Oppretta: 11.03.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Det er no tid for å søkje plass i kulturskulen.

Fitjar kulturskule vil frå august 2012 kunna tilby undervisning i:

 • Song (frå 4. trinn)
 • Drama/teater (frå 5. trinn)
 • El-bass (frå 3. trinn)
 • Piano (frå 1.trinn)
 • Gitar (frå 3. trinn)
 • Slagverk (frå 2. trinn)
 • Fiolin (frå 1- trinn)
 • Tverrfløyte (frå 2. trinn)
 • Dans (frå 4. år)  
 • Band (frå 5. trinn)
 • Messingblåseinstrument(aspirantopplæring, Fitjar skulekorps), frå 3. klasse
 • Tilrettelagt undervisning (elevar med særskilde behov)

Søk plass her

Opptaket vert i midten av mai.

Les meir

Samarbeid med Stord kulturskule

Oppretta: 14.02.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fitjar kuturskule har hatt eit tett samarbeid med Stord kulturskule sidan januar 2008. Frå februar 2012 går dette samarbeidet over i ei ny form, me samarbeidar ikkje lenger om administrasjonsprogram, dette inneber at alle søknadar om plass skal sendast direkte til Ftjar kulturskule. Kulturskulane har framleis samarbeid om lærartilsettingar og det er ope for Fitjar elevar å søkja plass i Stord kulturskule (mest aktuelt for elevar i Sælevik skulekrins).

Les meir

Konsert 23. februar

Oppretta: 10.02.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Foto: Helga Rimmereid

Det vert konsert torsdag 23. februar kl. 18.00, i gymsalen, Rimbareid skule.

Det vert eit flott og variert program!  Me skal få innslag med elevar frå SFO på Rimbareid skule, dei har hatt prosjekt med lokale songskattar og dansar, i tillegg skal me få oppleva ei av dei nystarta dansegruppene våre, me skal få sjå kva dei eldste elevane har prøvd seg på i deira prosjekt med parkour. Elevar frå 3. trinnet på Øvrabygda kjem med sine minifløyter - og sjølvsagt vert det elevar på song, piano og fløyte.

Velkomen til spanande konsert!!

Les meir

Parkourdag

Oppretta: 10.02.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Torsdag 23. februar skal song og instrumentalelevane på 6., 7., 9. og 10. trinn ha prosjekt med parkour. Elevane skal ikkje møta til "vanleg" undervisning denne veka, men ha dette prosjektet i staden for! Elevane skal møta i gymsalen til desse tidene: 6. trinn kl. 14.20 - 15.50, 7. trinn kl. 16.00 - 17.30 og 9. og 10. trinn møter kl. 19.00. Hugs joggesko og drikke!

Alle som spelar i skulekorpset skal også møta til vanleg korpsøving måndag!

Les meir

Kulturskuleelevar viste seg fram i UKM

Oppretta: 01.02.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fleire av kulturskulen sine elevar deltok i laurdagens UKM (Ungdommens Kulturmønstring). Kulturskulen sin mangeårige elev, Ingvild M. Oma, skal representera Fitjar i fylkesmønstringa i Bergen seinare i år. Me gratulerar så mykje!! Vil du lesa meir om UKM sjå her

Vil du høyra Ingvild sin song klikk her

Les meir

Auka elevbetaling

Oppretta: 19.01.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Foto: Helga RimmereidFitjar kommunestyre vedtok på møte 14.12.2011 ei auke i elevbetalinga i Fitjar kulturskule, gjeldande frå 01.01.2012.

Ny pris for elevplass vert kr 2540 .- pr år (dette er ei auke på 10 %)

Faktura vert sendt ut to gangar i året og er da på kr 1270.- (februar/september)

På same møte vedtok kommunestyret ei endring i søsken/elevplassmoderasjonsordninga. Frå 01.01.2012 vert det 30 % søsken/elevplassmoderasjon på søsken/elevplass nr2 og evt. fleire. (Ordninga med 50 % moderasjon fell bort) Ny pris for søsken/elevplass nr 2 vert kr 889.-

Les meir

Godt nytt år

Oppretta: 06.01.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Godt nytt år alle saman!

Me er godt i gang med undervisninga og ser fram til ein kjekk vinter og vår med mange aktivitetar.

Danseundervisninga er i full sving, med berre fulle grupper! Det er ingen ledige plassar. Vil du lesa meir om danseundervisninga sjå her

 

Les meir

GOD JUL

Oppretta: 16.12.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

 

Kulturskulen ynskjer alle elevar og føresette ei god og fredeleg jul!

Undervisninga startar opp allereie måndag 2. januar.

Les meir

Danseundervisninga

Oppretta: 16.12.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Danseundervisninga starter opp tysdag 3. januar!

Det vert diverre ikkje satt igang tilbod til barn i førskulealder, dette skuledast for få søkjarar. Kulturskulen har difor endra på gruppeinndelinga og fått plas til heile 59 elevar. Det er ein ledig plass på dans for elevar frå 8. klasse og oppover.

Alle danseelevane som har fått plass har motteke brev om dette, i brevet er det opplyst undervisningstidspunktet.

Det er diverre nokon som ikkje får plass, dei vert sett på venteliste.

Lukke til med dansinga!!

Les meir

Kjekk konsert 1. desember

Oppretta: 02.12.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

 

Kulturskulen hadde ein kjekk konsert torsdag kveld - mange folk i salen og mange flotte innslag. Vil du lesa meir sjå her

 

Les meir

Tre pokalar til Fitjar skulekorps

Oppretta: 21.11.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Foto: Helga Rimmereid

Under laurdagens Sotrafestival gjorde Fitjar skulekorps sine saker særs bra - dei ende opp med å ta heile 3 pokalar heim til Fitjar. 1. plass i 3. divisjon, solistpris til Anne Lunde (kornett) og til sist vandrepokal for høgaste poengsum i heile konkurransen. Fantastisk!!!!  Fitjar skulekorps sitt juniorkorps deltok også, i deira klasse er det ikkje poeng og plassering, men tilbakemeldingar frå dommarane, og tilbakemeldingane var veldig gode! Dirigent Sven Roger Koppang var særs godt nøgt med både store og små. Les meir om Sotrafestivalen her

Les meir

Adventskonsert

Oppretta: 17.11.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Foto: Helga Rimmereid

 

Kulturskulen sin tradisjonelle adventskonsert går av stabelen torsdag 1. desember kl. 18.00, i kultursalen. Elevar i kulturskulen spelar og syng, i tillegg kjem aspirantane frå Fitjar skulekorps, Toradartuppene og dei eldste barna frå barnehagane. Vel møtt til ein koseleg konsert!

Les meir

Kjekk foajkonsert 6. oktober

Oppretta: 16.10.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Kulturskulen hadde ein kjekk foajekonsert torsdag 6. oktober. Vil du lese meir om den klikk her

Les meir

Kulturskulen avlyst

Oppretta: 03.10.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

All undervisning i kulturskulen er avlyst i dag, måndag 3. oktober, grunna vassleidningsbrudd på hovudvassleidninga i Skyssbrekko.

Les meir

Foajekonsert

Oppretta: 29.09.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

 Foto: Helga Rimmereid

Det er klart for skuleårets fyrste konsert, og tradisjons tru er det ein foajekonsert i kultur og idrettsbygget. På programmet finn me elevar på piano, song, fløyte og fiolin og det vankar sjokolade til alle musikantane!

Vel møtt til konsert torsdag 6. oktober kl. 18.00!

Les meir

FAU i kulturskulen

Oppretta: 22.09.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fitjar kulturskule har vakse seg større dei siste åra og det er med stor gleda me denne hausten har heile 110 elevplassar. Når me no har alle desse elevane engasjerte i kulturskulen kjem også spørsmålet om skulen burde hatt eit foreldre arbeidsutval – eit FAU.  

Les meir

Undervininga er i gang!

Oppretta: 25.08.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Foto: Helga Rimmereid

 

Nå er undervisninga i gang!

Kulturskulen har 113 elevplassar dette skuleåret, 18 meir enn i fjor.

Vil du les meir om oppstarten klikk her

Les meir

Oppstart av skuleåret

Oppretta: 18.08.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Det vert oppstartsmøte måndag 22. august kl. 17.00 i gymsalen, Rimbareid skule. Me tek fyrst eit kort felles møte før me delar oss i grupper og kvar lærar vil gjennomgå sin timeplan med si elevgruppe. Det er særs viktig at alle møter, da går timeplanlegginga så mykje betre!. Alle skal møta i lag med føresette.

Dette møtet er for alle elevar som får undervisning i song, piano, tverrfløyte, slagverk, fiolin eller gitar. Elevar på messinginstrument vil få melding direkte frå Fitjar skulekorps om oppstart av skuleåret. Alle aspirantar, juniorar og andre "korpsingar" finn infor om oppstarten her

All undervisning tek til frå tysdag 23. august.

Vel møtt til nytt skuleår i kulturskulen!

Les meir

4. plass til skulekorpset

Oppretta: 19.06.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Foto: Helga Rimmereid 

Fitjar skulekorps spela så bra som dei aldri har gjort og det holdt til ein flott  og velfortent 4. plass i NM, laurdag 18. juni. Kulturskulen gratulerar så mykje!!

Vil du lesa meir klikk her

Les meir

Sommarferie

Oppretta: 17.06.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

 

Frå tysdag 21. juni tek kulturskulen sommarferie. Me ynskjer alle våre elevar og foreldre ein god sommar!

Oppstart av skuleåret 2011/2012 er måndag 22. august kl. 17.00, i gymsalen, Rimbareid skule. Dette er eit felles informasjonsmøte for nye og gamle elevar.

Les meir

Kjekk sommarkonsert

Oppretta: 30.05.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Kulturskulen hadde ein kjekk konsert torsdag kveld, vil du lesa meir sjå her

 

Les meir

Sommarkonsert 26. mai

Oppretta: 20.05.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Det vert sommarkonsert i kultursalen torsdag 26. mai kl. 18.00. Variert og kjekt program!

Velkomen til konsert!

Les meir

Frist for utmelding er 15. mai

Oppretta: 02.05.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

 Foto: Helga Rimmereid

Alle som ikkje ynskjer å halda fram som elev i kulturskulen må melda seg ut innan 15. mai. Utmeldinga skal vera skriftleg, e-post kan nyttast, senda da ei melding til anle@fitjar.kommune.no

 

Les meir

Konsertbesøk i barnehagane

Oppretta: 02.05.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fredag 29. april var Orlaug og Anne Lene på konsertbesøk i alle barnehagane, denne gangen med kjende og kjære barnesongar på programmet. Konsertbesøka er ein del av prosjektet kulturskulen har i barnehagane. Neste konsertbesøk vert utpå hausten ein gang!

Les meir

Søk plass i kulturskulen

Oppretta: 11.04.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

 Foto: Helga Rimmereid

Fisten for å søkja plass i kulturskulen gjekk ut 1. april, men me oppmuntarar alle som har lyst til å framleis søkja!!

Les meir

Foajkonsert 7. april

Oppretta: 04.04.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Foto: Helga Rimmereid 

Torsdag 7. april kl. 18.00 er det igjen klart for foajkonsert i Fitjar kultur og idrettsbygg. Me får høyra elevar på song, gitar og piano.

Velkomen til konsert!

Les meir

Konsert i biblioteket

Oppretta: 21.03.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

 

Torsdag 25. mars er det konsert i Fitjar folkebibliotek kl. 10.45. Konserten er retta mot førskuleborn og tema er songar av Torbjørn Egner. Alle er hjarteleg velkomne!!

Elevar frå kulturskulen spelar og syng, me har og fått med oss ein gjeng frå 5. trinnet på Rimbareid skule som skal opptre med utdrag frå Hakkebakkeskogen.

Konserten kl. 10.45 er open for alle men Bakken barnehage er inviterte gjester. Kulturskulen har også konserten tidlegare denne dagen, da er det Fitjarstølane, Fjellheim og Årskog barnehage som er inviterte.

 

Les meir

Aktiv helg for skulekorpset

Oppretta: 14.03.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fitjar skulekorps hadde sundag besøk av Brazz Brothers. Fyrst på dagen var det seminar og om kvelden var det duka for fantastisk konsert i kultursalen. Skulekorpset hadde invitert med seg Langeland skulekorps, Sagvåg skulekorps og Meling & Våge samarbeidskorps og saman vart dei eit kjempekorps!

Vil du lesa meir om denne flotte konserten sjå her

Fredag og laurdag var aspirantane og juniorane i skulekorpset på seminar (med overnatting) på Leirvik - dei øvde i lag med juniorane i Stord skulekorps. les meir om det kjekke opplegget her

Les meir

Nye tilbod i kulturskulen

Oppretta: 11.03.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Frå skuleåret 2011/2012 vil me i kulturskulen også kunna tilby undervisning i fiolin og band. I tillegg skal me få utvida kapasiteten på gitar, noko som me sårt trenger.

Når det gjeld undervising i band er det ein fordel at søkjarane har litt kjennskap til eit instrument, elevar som allereie er elevar i kulturskulen oppfordrast til å søkje.

Les meir

Tid for å søkja plass i kulturskulen

Oppretta: 11.03.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Foto: Helga RimmereidDet er no tid for å søkja plass i kulturskulen. Søknadsfrist er 1. april.

Du finn elektronisk søknadsskjema her dette er felles søknadsskjema for Fitjar og Stord kulturskular.

Les meir

Koseleg sjokoladekonsert

Oppretta: 02.03.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Torsdag før vinterferien var det konseleg sjokoladekonsert i foajeen i kultur og idrettsbygget. Vil du lesa meir om klikk her

Les meir

Brukarundersøking

Oppretta: 21.02.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Det er sendt ut brukarundersøking til alle familiar i kuturskulen. Kulturskulen håpar alle tek seg tid til å svara på spørsmåla. Svara kan leverast i Kundetorget i Rådhuset eller leverast (i konvoltt) til lærarane. Svarfrist er 12. mars.

Les meir

Auka elevbetaling

Oppretta: 21.02.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Foto: Helga RimmereidFitjar kommunestyre vedtok på møte 15.12.2011 å auke elevbetalinga i kulturskulen gjeldande frå 01.01.2011.

Ny pris for undervisninga vert kr 2310.- pr. år. Faktura vert sendt ut to ganger i året og er da på kr 1155.-(februar og september).

Moderasjon for sysken/fleire elevplassar vert: Moderasjon Barn/aktivitet 2: kr 808.- (minus 30%) og moderasjon barn/aktivitet 3 eller fleire kr 577.- (minus 50%).

Les meir

Konsert 24. februar

Oppretta: 14.02.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Foto: Helga RimmereidDet vert konsert i foajeen i Fitjar kultur og idrettsbygg torsdag 24. februar kl. 18.00. Variert og kjekt program. Velkomen!

Minnar om at det er vinterferie i veke 9.

Les meir

Ny lærar i slagverk

Oppretta: 07.02.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Rune Nesse tek til som ny slagverkslærar i kuturskulen i veke 6. Me ynskjer Rune velkomen til oss!

Les meir

Ungdommens kulturmønstring

Oppretta: 01.02.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Foto: Helga RimmereidLaurdag gjekk Ungdommens kulturmønstring (UKM) av stabelen i Stord kulturhus. Det var ungom frå Fitjar, Stord og Bømlo som fekk stå på scena og det var mange flotte innslag. Ingrid Bergesen, songelev i kulturskulen, framførte "Gabriellas song" og juryen likte framføringa så godt at ho får dra til Fylkesmønstringa i Bergen i april. Det var også fleire Fitjar-elevar i sving på laurdag, og alle gjorde ein flott innsasts! Gratulerar til alle saman!!

Les meir

GOD JUL

Oppretta: 16.12.2010 – Sist oppdatert 25.03.2014

 

I dag er siste dag med vanleg undervisning i kulturskulen, det einaste som står igjen er skulekorpset si samling måndag ettermiddag. Kulturskulen vil difor takka for i år og ynskja alle saman ei god jul og eit godt nytt år! Hugs at det er lov å øva litt i ferien!!!

Les meir

Variert adventskonsert

Oppretta: 03.12.2010 – Sist oppdatert 25.03.2014

Foto: Helga Rimmereid

 

Kulturskulen hadde torsdag kveld sin tradisjonelle adventskonsert. Programmet var variert og kjekt. Vil du lesa meir om konserten sjå her

Les meir

Konsert for besteforeldre og pensjonistar

Oppretta: 29.11.2010 – Sist oppdatert 25.03.2014

Foto: Helga Rimmereid

Fredag 10. desember kl.11.00 i foajen, Fitjar kultur og idrettsbygg.

Fitjar kulturskule inviterar alle pensjonistar, besteforeldre og elles alle som har tid og lyst til å koma på ein koseleg førjulskonsert. Elevane vil spela og synga julamusikk, det vert også tid allsong av kjente og kjære julasongar. Kulturskulen serverer kaffi og litt og bita i. Hjarteleg velkomen til konsert!

Fri entrè!

Les meir

Adventskonsert

Oppretta: 29.11.2010 – Sist oppdatert 25.03.2014

Torsdag 2. desember kl. 18.00 vert det flott adventskonsert i kultursalen i Fitjar kultur og idrettsbygg.

Me får høyra elevar på song, gitar, fløyte og piano. Frå skulekorpset deltek aspirantane og juniorkorpset!

Velkomen til konsert!

Les meir

Hurra for Fitjar skulekorps

Oppretta: 22.11.2010 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fitjar skulekorps deltok laurdag 20. november i korpskonkurransen Sotrafestivalen, og der kapra dei like godt 1. plassen i 3. divisjon! Me gratulerar så mykje!

Skulekorpset har arbeidd systematisk gjennom heile hausten med konkurranse programmet, og øvinga har gitt tydelege resultat. Vil du lesa meir sjå her

Les meir

Fitjar skulekorps 50 år!

Oppretta: 15.11.2010 – Sist oppdatert 25.03.2014

Laurdag 13. november feira Fitjar skulekorps sin eigen 50-års dag med festmiddag og konsert. For musikantar, foreldre, tidlegare dirigentar og andre inviterte gjester vart det ein fantastisk flott ettermiddag og kveld. Nydeleg middag vert servert, mange gode lovord blei sagt frå talarstolen, musikantane fekk sine medaljar og stemninga var på topp. Etterpå var det klart for konsert - og for ein flott konserten! All æra til alle ivrige og flinke elevar, både aspirantar, juniorar og seniorar. Ein stor  takk går og til dirigent Svein Roger Koppang som har lagt ned eit stort arbeid!

Vil du lesa meir om konserten sjå her

Les meir

Konsertbesøk i barnehagane

Oppretta: 01.11.2010 – Sist oppdatert 25.03.2014

Torsdag 28. oktober tok Orlaug K. Evensen og Anne Lene Østvold Jordåen igjen turen til alle barnehagane i kommunen. Desse konsertbesøkja er ein del av samarbeidet barnehagane og kulturskulen har. Ynskjer du å lesea meir om konserten kan du gjera det her:

Les meir

Vikrarar i kulturskulen

Oppretta: 24.10.2010 – Sist oppdatert 25.03.2014

I tida framover vil ein del av elevane i kulturskulen ha vikarar, alle dette gjeld skal ha fått informasjon om dette. Svein Roger Koppang skal ha studiepermisjon kvar torsdag og som vikar for han har me fått Thea L. Hinderaker. I tillegg skal Roger S. Dalland ha ein del vikar timer i gitar. Kulturskulen ynskjer dei velkomen!

Les meir

Kjekk sjokoladekonsert

Oppretta: 18.10.2010 – Sist oppdatert 25.03.2014

Torsdag 7. okotber var det klart for skuleårets fyrste konsert i kulturskulen. Mange elevar var i sving og me fekk ein flott og variert konsert. Har du lyst til å lesa meir om konserten trykk her: 

Les meir

Konsert torsdag 7. oktober

Oppretta: 27.09.2010 – Sist oppdatert 25.03.2014

Foto: Helga RimmereidOppstarten av skuleåret er alltid hektisk, nokon han også var dette året, men no har timeplanar og rombruk løyst seg godt for alle saman. Skulekorpset er og godt i gang med å førebu seg både til jubileumskonsert og konkurranse.

Dette skuleåret har me heile 98 elevplassar fordelt på 89 elevar - det er ny rekord!!! Målet er at me passerar 100 elevplassar i løp av skuleåret.

Torsdag 7. oktober kl. 18.00 vert skuleårets fyrste konsert arrangert. Det er ein såkalla sjokolade konsert og finn stad i foajeen i kultubygget.

I veke 41 er det haustferie og inga undervisning.

Les meir

Oppstart av skuleåret 2010/2011

Oppretta: 09.08.2010 – Sist oppdatert 25.03.2014

Oppstartsmøte onsdag 18. august kl. 17.00 i kultursalen, Fitjar kultur og idrettsbygg. Det vert fyrst eit kort felles møte før me delar oss i grupper og kvar lærar vil gjennomgå sin timeplan med si elevgruppe. Det er særs viktig at alle møter, da går timeplanlegginga såp mykje betre!. Alle skal møta i lag med føresette.

Dette møtet er for alle elevar som får undervisning i song, piano, tverrfløyte, slagverk eller gitar. Elevar på messinginstrument vil få melding direkte frå Fitjar skulekorps om oppstart av skuleåret.

All undervisning tek til frå måndag 23. august.

Les meir

Kjekk sommarkonsert

Oppretta: 09.06.2010 – Sist oppdatert 25.03.2014

 

Kulturskulen sin årlege sommarkonsert gjekk av stabelen torsdag 3. juni i kultursalen, Fitjar kultur og idrettsbygg. Publikum var mange og elevane leverte ein flott konsert! Vil du lesa meir om konserten klikk her.

 

 

 

Les meir

Sommarkonsert

Oppretta: 27.05.2010 – Sist oppdatert 25.03.2014

 

Torsdag 3. juni held kulturskulen sin tradisjonelle sommarkonsert i kutursalen kl. 18.00.

På konserten deltek elevar frå kulturskulen på tverrfløyte, song, gitar og piano. Fitjar skulekorps er også med, og dei vil framføra delar av sitt "Spania-program". Skulekorpset skal på jubileumstur til Spania og har difor øvd inn eit flott program.

 Velkomen til flott konsert!

Les meir

Vårkonsert

Oppretta: 19.04.2010 – Sist oppdatert 25.03.2014

Torsdag 22. april kl. 18.00 vert det vårkonsert i kultursalen i Fitjar kultur og idrettsbygg. Me får høyra elevar på song, gitar, piano og fløyte. I tillegg skal 5- og 6- åringane frå alle barnehagane i kommunen vera med. Barnehagane og kulturskulen har eit flott samarbeid og på konserten vil me visa fram noko av det me har arbeidd med gjennom skuleåret.

Velkomen til konsert!

Les meir

Søk plass i kulturskulen

Oppretta: 08.04.2010 – Sist oppdatert 25.03.2014

Foto: Helga Rimmereid

Sjølv om fristen til å søkja plass i kulturskulen har gått ut, er det enda ikkje for seint. Me tek framleis i mot søknadar.

 

Til dei som har lyst å søkja aspirantundervisning i Fitjar skulekorps, er fristen satt til 15.mai. Skulekorpset legg ut på sin årlege "verve-turnè" i slutten av april og kjem da på besøk rundt på skulane med informasjon!

Les meir

Utmelding

Oppretta: 08.04.2010 – Sist oppdatert 25.03.2014

Foto: Helga Rimmereid

 

Frist for å melda seg ut frå tilbodet i kulturskulen er 15. mai.

Alle som er elevar beheld plassen sin til neste skuleår om han ikkje vert sagt opp.

Les meir

Sjongleringskveld

Oppretta: 08.04.2010 – Sist oppdatert 25.03.2014

Foto: Helga Rimmereid

 

Torsdag 11. mars var 35 spente elevar samla i gymsalen på Rimbareid skule. Me fekk besøk av 2 karar frå sjongleringsgruppa "Flaks". Dei skulle læra oss litt av kvart om sjonglering.

Les meir

Tid for å søkja plass i kulturskulen

Oppretta: 01.03.2010 – Sist oppdatert 25.03.2014

Det er no tid for å søkje plass i kuturskulen.

Me vil frå hausten kunne tilby undervisning i tverrfløyte, piano, gitar, song, slagverk, dans, messinginstrument (aspirantopplæring til skulekorpset) samt tilbod i tilrettelagt undervisning for elevar med særsklide behov.

Minnar om at dei som er elevar i kulturskulen ikkje treng og søkja.

Søknadsskjema er å finna i kundetorget samt i resepasjonane ved alle skular. Ein kan også søkja elektronisk :https://kommune24-7.no/Prompt.aspx?eDocumentTemplateID=82913d59-4026-4821-ab09-62c0d6056619&SubscriberConsumerID=16ffe45e-e906-4d8b-aba0-10baf63e0b4f

(Dette er felles søknadsskjema med Stord kulturskule)

Søknadsfrist er 1. april.

Les meir

Foajekonsert

Oppretta: 08.02.2010 – Sist oppdatert 25.03.2014

Torsdag 18. februar vert det foajekonsert i kultur og idrettsbygget kl. 18.00. Det vert variert program med elevar på song, gitar, piano og tverrfløyte.

 

Velkomen til konsert!

 

Les meir

Auka elevbetaling

Oppretta: 21.01.2010 – Sist oppdatert 25.03.2014

 

Fitjar kommunestyre vedtok på møte 16.12.2009 å auke elevbetalinga i Fitjar kulturskule, gjeldande frå 01.01.2010.

Ny pris for undervisninga vert kr 2160.- pr.år.Faktura vert sendt ut 2 gangar i året og er da på kr 1080.- (februar/september)

 

Moderasjon for sysken/fleire elevplassar vert:

Moderasjon barn/aktivitet 2:  kr 756 (minus 30%)

Moderasjon barn/aktivitet 3 eller fleire: kr 540 (minus 50%.)

Les meir

Flott advenyskonsert

Oppretta: 07.12.2009 – Sist oppdatert 25.03.2014

Kulturskulen hadde torsdag 3. desember ein flott og variert konsert i kultursalen i kultur og idrettsbygget. Fitjar skulekorps og Fitjar barnegospel var inviterte gjestar. Salen var så godt som fullsett - vil du lesa meir om konseten gå inn på:http://www.fitjarposten.no/artikkel/4563_stjernene-skein

Les meir

Pensjonistkonsert

Oppretta: 03.12.2009 – Sist oppdatert 25.03.2014

Foto: Helga RimmereidTorsdag 10. desember kl.11.00 i foajen, Fitjar kultur og idrettsbygg.

Fitjar kulturskule inviterar alle pensjonistar, besteforeldre og elles alle som har tid og lyst til å koma på ein koseleg førjulskonsert. Elevane vil spela og synga julamusikk, det vert også tid allsong av kjente og kjære julasongar. Kulturskulen serverer kaffi og litt og bita i. Hjarteleg velkomen til konsert!

Fri entrè!

Les meir

Adventskonsert

Oppretta: 26.11.2009 – Sist oppdatert 25.03.2014

 

Torsdag 3. desember kl. 18.00 vert det adventskonsert i kultursalen i Fitjar kultur og idrettsbygg. I år har kulturskulen invitert med seg Fitjar barnegospel, det skal bli kjekt å høyra dei. I tillegg får me høyra Fitjar skulekorps og elevar på gitar, song, piano og tverrfløyte.  Programet vil bli variert og flott. Hjarteleg velkomen til konsert!

Les meir

Fløytespel på Øvrebygda skule

Oppretta: 29.10.2009 – Sist oppdatert 25.03.2014

Øvrebygda skule og kulturskulen samarbeider også dette skuleåret om undervisning i "mini-tverrfløyter". Det er 3. og 4. trinnet som er med i prosjektet. Prosjektet vert leia av fløytepedagog Anne Lene Østvold Jordåen. Vil du lesa meir  om prosjektet:

http://www.fitjarposten.no/artikkel/4332_svingande-floytespel

Les meir

Musikkleik i barnehagane

Oppretta: 22.10.2009 – Sist oppdatert 25.03.2014

Kulturskulen og alle barnehagane samarbeidar om eit spanande prosjekt dette skuleåret. Barnehagane er inndelt i grupper og alle gruppene får undervisning i det me har kalla "Musikkleik". Lærarane for musikkleiken er Orlaug Evensen og Anne Lene Østvold Jordåen. Vil du lesa meir om dette prosjektet gå inn på: http://www.fitjarposten.no/artikkel/4333_alt-kan-bli-til-musikk

Les meir

Haustens første konsert

Oppretta: 01.10.2009 – Sist oppdatert 25.03.2014

 

Skuleåret er allereie godt i gang og elevane arbeidar godt.

Det er difor klart for konsert torsdag 15. oktober kl. 18.00 i foajeen i kultur og idrettsbygget.

På konserten vil me få høyra elevar på song, piano, gitar og tverrfløyte.

Alle er hjarteleg velkomne - konserten er gratis! 

Les meir

Ikkje danseundervisning

Oppretta: 17.08.2009 – Sist oppdatert 25.03.2014

Den planlagte danseundervisninga kjem diverre ikkje i gang no i haust. Kulturskulen har ikkje lukkast i å skaffa lærar i tilbodet og undervisninga kan difor ikkje starte opp.

Kulturskulen jaktar på lærar og håpar å få tilbodet i gang i løp av skuleåret.

Les meir

Oppstart av skuleåret 2009/2010

Oppretta: 05.08.2009 – Sist oppdatert 25.03.2014

Kulturskulen startar opp med felles informasjonsmøte for alle elevar på gitar, song, piano og tverrfløyte tysdag 18. august kl. 17.00 i kultursalen i Kultur og idrettsbygget. Her vert det litt informasjon frå rektor og så vil kvar lærar leggja fram timeplanen for sine elevar.

 

Allle som går i Fitjar skulekorps, både nye og gamle, vil få informasjon frå styret i skulekorpset om korleis oppstarten av skuleåret skal vera.

 

Velkomen til eit nytt og kjekt skuleår i Fitjar kulturskule.

 

Les meir

God sommar

Oppretta: 17.06.2009 – Sist oppdatert 25.03.2014

Kulturskulen tek ferie frå måndag 22. juni. Ynskjer ein kontakt med kulturskulen i løp av ferien, send ein e-post til anle@fitjar.kommune.no, rektor les e-postane med jamne mellomrom.

God sommar til alle!

Les meir

Opptak av nye elvar

Oppretta: 11.06.2009 – Sist oppdatert 25.03.2014

Opptaket av nye elvar er no gjort, og dei heldige får brev tilsendt i posten. Diverre er det mange som vert ståandes på venteliste, særleg mange på gitar. Dette er berre å beklaga.

 

Etter planen skal kulturskulen starte opp med dansundervisning i august, mange elevar har søkt og alle har fått plass. Problemet er at me ikkje har klart å få tak i lærar ennå. Kulturskulen arbeider med dette og håpar det vil løysast til skulestart. Dei elevane dette gjeld vil få skriftleg informasjon i august om kva som skjer. 

Les meir

Flott sommarkonsert

Oppretta: 03.06.2009 – Sist oppdatert 25.03.2014

Torsdag 28. mai hadde kulturskulen ein flott sommarkonsert i kultursalen. Me fekk høyra eit variert og kjekt program. Vil du lese meir om konserten kan du gjera det her: http://www.fitjarposten.no/artikkel/3819_flott-sommarkonsert

 

Les meir

106 ynskjer plass til hausten

Oppretta: 25.05.2009 – Sist oppdatert 25.03.2014

Heile 106 barn og unge står no på venteliste for å få plass i kulturskulen. Det er ny rekord! Det er svært gledeleg at så mange ynkjer å få undervisning i musikk og dans. Opptaket av nye elevar vert gjort i starten av juni og alle skal få melding før skuleferien om dei har fått plass eller ikkje.

Les meir

Sommarkonsert

Oppretta: 13.05.2009 – Sist oppdatert 25.03.2014

Torsdag 28. mai vert det flott sommarkonsert i kultursalen. Fitjar skulekorps og elevar på song, piano, fløyte, kornett og gitar spelar og syng. Ei fløytegruppe frå Øvrebygda skule skal også vera med. 

Velkomen til konsert torsdag 28. mai kl. 18.00 i kultursalen, Fitjar kultur og idrettsbygg!! 

Les meir

Konsert i barnehagane

Oppretta: 27.04.2009 – Sist oppdatert 25.03.2014

Torsdag 23. april var Orlaug og Anne Lene på konsertbesøk i alle barnehagane i kommunen. Tema for konserten var vår, difor hadde damene kledd seg ut som søte sommarfuglar. På programmet stod mellom anna den kjende "Humlens flukt" og dikt av Inger Hagerup. Mikkel rev i "klassisk" forkleding (N. H. Aasheim)for firhendig piano blei også godt mottatt. Ungane konsete seg - nokre meinte til og med at det var litt skummelt........

Lærarane i kulturskulen håpar på å kunne gjennomføra eit lignande opplegg neste skuleår også!

Vil du les meir, sjå artikkel i Fitjarposten: http://www.fitjarposten.no/artikkel/3675_-sommarfuglebesok

Les meir

Dans i kulturskulen

Oppretta: 15.04.2009 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fitjar kulturskule skal starte opp med undervisning i dans (jazz/street dans) ved skulestart i august. Det vert undervisning ein gong i veka og aldersdelte grupper. Det er framleis ledige plassar!

Les meir

Flott innsats av Fitjar skulekorps

Oppretta: 01.04.2009 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fitjar skulekorps deltok 29. mars i småkorpskonkurranse i Førde samfunnshus. Skulekorpset kom på ein flott 3. plass, men tok 1. plass i solistkonkurransen. Her var det Marthe Volden Nordfonn som var songsolist og ho framførte "Det vacraste" i lag med korpset.

Kulturskulen gratulerar så mykje og er stolte av skulekorpset!!

Vil du lesa meir om konkurransen, gå inn på:http://www.fitjarposten.no/artikkel/3582_henta-heim-pokalar

 

Les meir

Tid for å søkja plass i kulturskulen

Oppretta: 11.03.2009 – Sist oppdatert 25.03.2014

foto: Helga RimmereidDet er no tid for å søkja plass i Fitjar kulturskule for skuleåret 2009/2010. Kulturskulen har undervisning i song, gitar, tverrfløyte, piano, messinginstrument (aspirantopplæring til Fitjar skulekorps) og startar opp med nytt tilbod i dans frå skuleåret 2009/2010.

Søknadsfrist er 1. april.

Les meir

Sjørøvarkonsert

Oppretta: 28.01.2009 – Sist oppdatert 25.03.2014

Torsdag 5. februar skal 12 av elevane i kulturskulen halda barnehagekonsertar. Alle barnehagane i kommunen er invitert til kjekk sjørøvarkonsert i folkebiblioteket. Konserten som tek til kl. 11.30 er også open for alle! På konserten vil Karvel Strømme fortelja ein sjørøvarhistorie eller to, tid til allsong vert det og.

Velkomen til konsert i biblioteket!

Les meir

PAPIR

Oppretta: 28.01.2009 – Sist oppdatert 25.03.2014

Kulturskulen starta 2009 med å invitera kunstnaren/designaren Jørund Fjøsne til å gjennomføra eit kunstprosjet for elevane våre. Alle kulturskulen sine elevar som går på 5 og 6 trinn fekk tilbod om å vera med.

Les meir

Ledige elevplass på tverrfløyte

Oppretta: 05.01.2009 – Sist oppdatert 25.03.2014

Kulturskulen har ledig ein elevplass på tverrfløyte frå januar 2009. Undervisninga er lagt til onsdagar, rett etter skuletid. Kulturskulen har instrument som elevane leiger. Ta kontakt med rektor og fløytelærar Anne Lene Østvold Jordåen tlf. 53458553 for meir informasjon og påmelding.

Les meir

Snart jul!

Oppretta: 17.12.2008 – Sist oppdatert 25.03.2014

Hei alle saman!

Kulturskulen har hatt eit flott år og me kan sjå tilbake på mange fine konsertar og andre arrangement. Nedanfor kan de sjå nokre glimt frå året som har gått!

Fitjar kulturskule ynskjer alle ei fredeleg jul og alt vel i det nye året!

Alle foto: Helga Rimmereid

 

Les meir

Konsert for pensjonistar

Oppretta: 23.11.2008 – Sist oppdatert 25.03.2014

Onsdag 3. desember kl. 11.00 vert det konsert for pensjonistar , besteforeldre og alle andre! Elevar frå kulturskulen spelar og syng. Det vert allsong, kaffi og litt å bita i. Velkomen til foajeen i kultur og idrettsbygget! 

 

Les meir

Flott adventskonsert

Oppretta: 23.11.2008 – Sist oppdatert 25.03.2014

Kulturskulen hadde ein flott konsert torsdag kveld - mykje folk og god stemning.

 

Les meir

Adventskonsert

Oppretta: 05.11.2008 – Sist oppdatert 25.03.2014

Torsdag 20. november vert det flott adventskonsert i kultursalen i Fitjar kultur og idrettsbygg. På konserten får me høyre Fitjar skulekorps, elevar på song, piano, gitar og fløyte. I tillegg kjem og ei gruppe elevar frå Øvrebygda skule.

Velkomen til konsert kl. 18.00!

Bill. kr 30 for vaksne og gratis for alle born.

Les meir

Aktivitetar hausten 2008

Oppretta: 22.10.2008 – Sist oppdatert 25.03.2014

Skuleåret er godt i gang og me har allereie hatt ein flott konsert. Det er kjekt å sjå at elevane er ivrige og øver godt. 

Kulturskulen skal ha konsert torsdag 20. november kl. 18.00 i kultursalen i kultur og idrettsbygget. Her skal me få høyra skulekorpset, ei fløytegruppe frå Øvrebygda skule og elles solo elevar og grupper.

Onsdag 3. desember vert det formiddagskonsert kl. 11.00 for besteforeldre og pensjonistar (og elles andre som har lyst....), her vert det i tillegg allsong og kaffi og litt å bita i. Denne konserten er i foajeen i kultur og idrettsbygget.

Fitjar skulekorps har også ein aktiv haust og neste konsert for dei vert på skulekorpset sin årsfest fredag 7. november. Her skal me også få høyra dei nye aspirantane.

Nokre elevar skal også spela for kommunestyret før jul og etter jul vert det "sjørøvarkonsert" for alle barnehageungane i biblioteket. Det er berre å gle seg!

Les meir

Triveleg foajekonsert

Oppretta: 08.10.2008 – Sist oppdatert 25.03.2014

Torsdag 2. oktober hadde 20 av elevane i kulturskulen konsert for forldre, besteboreldre og vener. Det var ein kjekk og variert konsert.

Les meir

Foajekonsert

Oppretta: 29.09.2008 – Sist oppdatert 25.03.2014

Torsdag 2. oktober kl. 18.00 vert det konsert i foajeen i kultur og idrettsbygget. Elevane har arbeidd godt etter sommarferien og er no klar med sin fyrste konsert i dette skuleåret. Programmet vert variert og kjekt og me skal mellom anna få høyra dei nye fløyte-elevane spela. Vel møtt til konsert!

Les meir

Mini tverrfløyter

Oppretta: 22.09.2008 – Sist oppdatert 25.03.2014

Øvrebygda skule og kulturskulen har starta eit samarbeidsprosjekt der alle elvar på 3. trinn får opplæring i mini tverrfløyter.

Les meir

Elevar med eigen CD

Oppretta: 18.08.2008 – Sist oppdatert 25.03.2014

 

Tre av songelevane har fått hjelp til å laga ein flott CD. Det er lærar Kjell Saue som står bak prosjektet.

Les meir

Oppstart av nytt skuleår

Oppretta: 04.08.2008 – Sist oppdatert 25.03.2014

Kulturskulen startar opp måndag 18. august. Det vert felles informasjonsmøte denne dagen kl. 17.00 i kultursalen i Fitjarkultur og idrettsbygg. Vanleg undervisning tek til frå tysdag 19. august. Vel møtt!

Les meir

GOD SOMMAR

Oppretta: 16.06.2008 – Sist oppdatert 25.03.2014

solKulturskulen vil ynskja alle elvar og føresette ein fin sommar!

Me startar opp igjen måndag 18. august med felles møte i kultursalen kl. 17.30. Vanleg undervisning tek til tysdag 19. august.

Les meir

Flott sommarkonsert

Oppretta: 02.06.2008 – Sist oppdatert 25.03.2014

 

Marte spelar blomster småÅrets sommarkonsert gjekk av stabelen torsdag 29. mai i kultursalen i kultur og idrettsbygget. Skulekorpset starta med å spela tre fengande melodiar, dirigert av Svein Roger Koppang. Etterpå var det ei avdeling med elevar på piano, gitar og song. Me fekk høyra mange flotte pianostykker, ekstra kjekt å høyra fleire pianoelevar i sving samstundes. Songelevane song kjente songar, Think Twice, Fly me to the moon og Fly with me. Argentinsk dans og Norwegian Wood var bidraget frå gitarelevane, flott! Til slutt i programmet spela Fitjar musikklag.

 

 

 

Les meir

Sommarkonsert

Oppretta: 07.05.2008 – Sist oppdatert 25.03.2014

Torsdag 29. mai vert det sommarkonsert i kultursalen i kultur og idrettsbygget kl. 18.00. Programmet er variert og kjekt. Me skal få høyra elevar på song, gitar og piano, Fitjar skulekorps, dei danseglade jentene om deltok på danseprosjekt i vinter og til sist har me invitert med oss Fitjar musikklag. Velkomen til ein flott sommarkonsert.

Les meir

Mange har søkt om plass i kulturskulen

Oppretta: 28.04.2008 – Sist oppdatert 25.03.2014

Aspirantar i svingVeldig mange har søkt om plass i kulturskulen for skuleåret 2008/2009. Me er i dag oppe i 67 søkjarar, 10 av desse har søkt på tilbod som dei må til Stord kulturskule for å få (gjeld dei som har søkt på slagverk, fiolin og dans). Det er gitar som er mest populært, med heile 23 søkjarar, elles fordelar søkjarane seg jevnt over på dei andre instrumenta.

Les meir

Marknad i Øvrebygda

Oppretta: 14.04.2008 – Sist oppdatert 25.03.2014

Onsdag 9. april hadde Fitjar skulekorps sin årlege marknad. Gymsalen var stappfull av folk og stemninga var topp.

Les meir

Danseprosjektet!

Oppretta: 03.03.2008 – Sist oppdatert 25.03.2014

Danseprosjektet er i full gang og 20 ivrige jenter hadde 2 økter i sist veke og skal møtast til 2 økter i denne veka!

Les meir

UKM

Oppretta: 13.02.2008 – Sist oppdatert 25.03.2014

To av kulturskulen sine elevar deltok i UKM, som vart arrangert på Fitjar, laurdag 2. februar. Det var Audun A. Mehammer og Johanne F. Brekke, dei song flott begge to!. Johanne vart også plukka ut til å representera Fitjar under fylkesmønstringa i Bergen i mars. Gratulerar og lykke til vidare!!!!

Les meir

Nytt tilbod i kulturskulen

Oppretta: 30.01.2008 – Sist oppdatert 25.03.2014

Kulturskulen skal i august starta opp med undervisning i tverrfløyte. Lærar her vert Anne Lene Østvold Jordåen. Ho er utdanna fløytist og arbeider som rektor i kulturskulen på Fitjar. Anne Lene underviser også i tverrfløyte ved Stord kulturskule. Fitjar kulturskule har fløyter til utleige. Søknadsfrist er 1.april. Denne fristen gjeld også alle andre tilbod i kulturskulen.

Les meir

Trollete konsert på biblioteket.

Oppretta: 28.01.2008 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fredag 25. januar hadde 17 elevar frå kulturskulen heile 3 trollkonsertar på biblioteket. Alle barnehagane i kommunen var inviterte.

Les meir

Troll i biblioteket

Oppretta: 09.01.2008 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fredag 25. januar inviterar Fitjar folkebibliotek og kulturskulen til troll konsert i biblioteket.

Les meir

Danseprosjekt

Oppretta: 12.12.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Kulturskulen inviterar med dette alle elevar på 5-7 trinn til å bli med på danseprosjekt, vinter 2008.

Les meir

Flott adventskonsert

Oppretta: 06.12.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Torsdag 29. november hadde kulturskulen ein flott adventskonsert i kultursalen i Kultur og idrettsbygget.

Les meir

Besteforeldre og pensjonist konsert

Oppretta: 29.11.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Onsdag 5. desember kl.11.00 vert det konsert i foajeen i kultur og idrettsbygget. Konserten er retta mot besteforeldre og pensjonistar, men alle er sjølvsagt velkomne!

Les meir

Adventskonsert 29. november

Oppretta: 21.11.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fitjar kulturskule inviterar til adventskonsert torsdag 29.11 kl. 18.00 i kultursalen i Fitjar kultur og idrettsbygg.

Les meir

Elevkonserten 18. oktober.

Oppretta: 22.10.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Torsdag 18. oktober hadde kulturskulen sin fyrste elevkonsert dette skuleåret i foajeen i kultur og idrettsbygget. Det var ein kort og koseleg konsert.

Les meir

Aktivitetar hausten 2007

Oppretta: 26.09.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Me skal ha fleire kjekke konsertar i haust. Det er og under planlegging ein konsert for barnehagane i kommunen og ein for besteforeldre/pensjonistar.

Les meir

Kontakt oss