Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

106 ynskjer plass til hausten

Oppretta: 25.05.2009 – Sist oppdatert 25.03.2014

Heile 106 barn og unge står no på venteliste for å få plass i kulturskulen. Det er ny rekord! Det er svært gledeleg at så mange ynkjer å få undervisning i musikk og dans. Opptaket av nye elevar vert gjort i starten av juni og alle skal få melding før skuleferien om dei har fått plass eller ikkje.

 

Det er størst søknad til gitar, og det er beklagelegvis det tilbodet me har minst lærarressurs til. 22 elevar har søkt på dans, som er det nye tilbodet i kulturskulen til hausten. Her er det plass til enda fleire! Elles fordelar søknadane seg jamt over.

Det er i nåværande skuleår 79 elevar i kulturskulen og me satsar på ha over 100 elevar i løp av neste skuleår.

Kontakt oss