Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Aktuellt frå Fitjar kommune
 

Forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for kommunane Stord og Fitjar – offentleg ettersyn

Forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for kommunane Stord og Fitjar – offentleg ettersyn

Oppretta: 10.07.2008 – Sist oppdatert 25.03.2014

Framlegg til forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for kommunane Stord og Fitjar er lagt ut til offentleg ettersyn med merknadsfrist 30. august.

Les meir

Bjørn Moe, Atle Bjørn Mæhle, Liv Kari Eskeland og Per Fadnes

Siste nytt –Rapport for biologisk mangfald tilgjengleg for ålmenta

Oppretta: 03.07.2008 – Sist oppdatert 25.03.2014

Kartlegging av biologisk mangfald på Stordøya er no utbetra med den ferske rapporten Naturtypar i Stord og Fitjar (Moe og Fadnes 2008). Tidlegare er det gjennomført ei kartlegging av viktige viltormåde- Viltet på Stord (Steinsvåg og Overvoll 2004).

 

Les meir

Framlegg til reguleringsplan for Koløyholmen – offentleg ettersyn 2. gong

Framlegg til reguleringsplan for Koløyholmen – offentleg ettersyn 2. gong

Oppretta: 02.07.2008 – Sist oppdatert 25.03.2014

Framlegg til reguleringsplan for sentrale deler av Koløyholmen, del av gnr. 49 i Fitjar kommune, er lagt ut til offentleg ettersyn 2. gong. Høyringsfrist er sett til 14. august 2008.

 

Les meir

Ei av vindmøllene sett frå Vistvik

Utbyggingsplanar Midtfjellet Vindkraft - Alternativ A og B

Oppretta: 20.05.2008 – Sist oppdatert 25.03.2014

Utbyggingsplanen ligg ute til offentleg ettersyn frå og med 23. mai 2008 til og med 22. juni 2008

Les meir

Innskriving av 6-åringar i skulen

Oppretta: 29.02.2008 – Sist oppdatert 25.03.2014

Det nermar seg tid for innskriving i skulen... Dei fleste som skal ta til på skulen skal få brev frå skulen, men dersom de ikkje har fått brev innan ei veke før innskriving kan de ta kontakt med den skulen bornet skal ta til på.

Les meir

Sælevik skule med napp nr 2. i vandrepokal

Sælevik skule med napp nr 2. i vandrepokal

Oppretta: 11.02.2008 – Sist oppdatert 25.03.2014

Forrige veke deltok Sælevik skule for andre gong på skulemeisterskapen i skeiser. Det vart nok eit napp i vandrepokalen..

Les meir

Ringevikar skule

Oppretta: 01.02.2008 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fitjar kommune søkjer etter personar som kan vera ringevikar. Det er særleg trong for ringevikar med faga tysk og spansk (Rimbareid) men også andre kan melda seg. Alle skulane har meir eller mindre behov. 

Les meir

Ferievikarar – heimebaserte tenester og institusjon

Ferievikarar – heimebaserte tenester og institusjon

Oppretta: 23.01.2008 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fitjar kommune søkjer ferievikarar for sommaren 2008 – på desse områda:

  • Fitjar bu- og beh. senter (sjukeheimen)
  • Heimebaserte tenester inkl. PU tenesta

for  perioden 23. juni til og med 17. august 2008.

Avlastningsbustaden tidsrom etter nærare fastsetjing.  

Les meir

Ledig 100 % fast stilling som konsulent ved økonomiavdelinga.

Oppretta: 16.01.2008 – Sist oppdatert 25.03.2014

Økonomiavdelinga er ei støtteeining som er underlagt rådmannen. Kontoret har m.a. ansvar for kommunen sin årsrekneskap, koordinering og oppfølging av budsjett, føring av bilag, utfakturering og innkrevjing av kommunale krav, skatterekneskap og innkrevjing av skatt, kontroll og rapportering av løn.I tillegg fører ein nokre eksterne rekneskap.Kommunen brukar rekneskapssystemet Agresso.

Les meir

Fitjarelevane svært gode på dei nasjonale prøvane

Oppretta: 06.12.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fitjar kommune har for lite elevgrunnlag til å offentleggjera resultata frå ungdomstrinnet, men desse har me intern tilgong til. Me vil heller ikkje gå ut med ei rangering av skulane i kommunen, då me har svært få elevar på nokre av skulane og det vil ikkje vera rett av omsyn til personvern. Likevel viser dei samla resultata frå 5.trinnet seg å vera så gode at dei vil me visa fram:

Les meir

E39 Uføretunnelen er midlertidig stengd

Oppretta: 22.11.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

E39 Uføretunnelen på Stord er førebels stengd som resultat av undersøkingane som vart gjort av entreprenør Mesta i natt.  

Les meir

Ledige barnehageplassar i Fjellheim

Oppretta: 22.11.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fjellheim barnehage har nokre ledige plasser frå 1.januar 2008.

Les meir

PRESSEMELDING - E39 UFØRETUNELLEN MÅ REPARERAST

Oppretta: 21.11.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

MELDING OM MIDLERTIDIG STENGING 

E39 Uføretunnelen på Stord må om kort tid gjennom eit større reparasjonsarbeid. Natt til torsdag 22. november vert tunnelen midlertidig stengt for trafikk mellom 22.00 – 06.00  grunna omfattande inspeksjonsarbeid.

Les meir

Vatnet i Dåfjord

Oppretta: 16.11.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Me gratulerar våre abonnentar i Dåfjord som er kobla til vatn frå Svartavatnet!! 

Les meir

Invitasjon til møte om rullering av energiutgreiing for

Oppretta: 06.11.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fitjar Kraftlag held møte for presentasjon av lokal energiutgreiing for Fitjar kommune i et fellemøte på Stord der Sunnhordland Kraftlag presenterer lokal energiutgreiing for Stord kommune:

Dato/Tid:      Fredag  9.  november kl 10:30

Stad:              Stord Rådhus, Leirvik

Les meir

Løysing for Fitjar Mek. Verkstad

Oppretta: 17.10.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Endeleg fekk ein løysing for Fitjar Mek. Verkstad som inneber vidare drift for verftet og at kreditorane får oppgjer.  Ordførar Agnar Aarskog er svært nøgd med at ein har fått ei løysing og vil gje honnør til eigarar og leiinga ved Fitjar Mek Verkstad for at dei fekk på plass ei løysing.

Les meir

Kulturarbeidarpris til Smedholmen Kyst- og Naturlivskule

Oppretta: 17.10.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Hordaland fylkeskommune har tildelt Smedholmen Kyst- og Naturlivskule ved Terje Skorpen og Einar Matre ein kulturarbeidarpris på 10.000 kroner.

Les meir

Magnus Mugaas Hegland, Arild Sørensen Dahlsgård og Thor Sundal, alle frå 6. klasse på Sælevik skule, sjekkar om keyboardet er magnetisk. Foto: Håkon C. Hartvedt

Knallgøy å eksperimentera

Oppretta: 10.10.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Slik lød kommentaren frå nokre elevar ved Sælevik skule då folk frå Vil-Vite senteret i Bergen både hadde show og undervisning på Rimbareid skule i føremiddag.

Les meir

Foajekonsert 18. oktober

Oppretta: 26.09.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Torsdag 18. oktober er det elevkonsert i foajeen i kultur og idrettsbygget kl. 18.00. Det vert eit variert og kjekt program, der elevar på piano, gitar, song og kornett deltek.

Velkomen til konsert!

Les meir

Ledige elevplassar i kulturskulen

Oppretta: 19.09.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fitjar kulturskule har ledige elevplassar på undervisning i piano. Ta kontakt med rektor i kulturskulen Anne Lene Østvold Jordåen tlf. 53458553.

Les meir

Miljøjournalisten

Miljøjournalisten

Oppretta: 18.09.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Miljøstatus har saman med Avis i skolen og lærarar i  den vidaregåande skule laga arbeidsheftet Miljøjournalisten. Heftet kombinerar miljø og journalistikk, og egnar seg for mange fag i ungdoms- og vidaregåande skule.

Les meir

Open dag på 280 brannstasjonar

Open dag på 280 brannstasjonar

Oppretta: 12.09.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Heile 280 brannstasjonar opnar dørene for publikum når den årlige ”brannvernuka” vert arrangert 17.-22. september. For sjette år på rad skal brannvesenet inspirere born og vaksne til å gjennomføra brannøvingar heime.

-------------------------

Les meir

Fitjar kommune asfalterer

Fitjar kommune asfalterer

Oppretta: 12.09.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Kommunen har bestilt asfaltering i veke 44 og det er firmaet NCC Roads som skal utføra arbeidet.

Les meir

Valresultatet i Fitjar kommune

Valresultatet i Fitjar kommune

Oppretta: 11.09.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Oppteljinga etter valet er no klart, og viser følgjande:

Les meir

Spørjeskjema til aktuelle bedrifter/næringsliv i Fitjar

Spørjeskjema til aktuelle bedrifter/næringsliv i Fitjar

Oppretta: 07.09.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Dette spørjeskjemaet er ein del av "Forprosjekt næringsutvikling i Fitjarøyane", som Stord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor har ansvaret for. Prosjektet som m.a. vert støtta av Fylkesmannen i Hordaland si landbruksavdeling, har nye næringar og arbeidsplassar knytt til kystlandskapet vårt som måletsjing. For å skikssera gode tiltak for auka bruk, samstundes som kulturlandskapet vert teke vare på, ønskjer me å vite kva samarbeid som kan vera mogleg mellom næringsliv/bedrifter og eigere/brukere i Fitjarøyane.

Les meir

Ope møte - Næringsutvikling i Fitjarøyane

Ope møte - Næringsutvikling i Fitjarøyane

Oppretta: 07.09.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Kva kommer til å skje med  Fitjarøyane ?
Landskap - friluftsliv - landbruk - næring

 

Sted: Fitjar kulturhus
Tid: torsdag 20 september, kl. 19:00

 

Ei gruppe som består av grunneigarar i øyane, Fitjar bondelag, Friluftsrådet Vest, Hordaland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Hordaland har arbeid med "forprosjekt for Næringsutvikling i Fitjarøyane". Ansvarlig for prosjektet er Stord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor (SFLMK).

Brukarar, eigarar og bedrifter har fått tilsendt spørjeskjema som er grunnlag for ei viktig kartlegging av planar, tankar og ønskje som dere som brukarar har for Fitjarøyane. Takk til alle som har svart og på den måten gitt oss viktig informasjon.

Les meir

Hjortejakta i Stord og Fitjar startar måndag 10. september

Hjortejakta i Stord og Fitjar startar måndag 10. september

Oppretta: 05.09.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Hjortejakta i Stord og Fitjar kommunar startar opp frå og med 10. september.

Tilsaman har valda fått tildelt 222 løyve for jakta i 2007, noko som er ein auke på 11 hjorteløyve frå jakta i 2006.

Les meir

Ledige stillingar

Ledige stillingar

Oppretta: 05.09.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fitjar kommune søkjer etter skulesjef og økonomisjef.

Les meir

Barnas Trafikklubb

Barnas Trafikklubb

Oppretta: 31.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Å bli en trygg og god trafikant tar mange år, og det er viktig å starte trafikkopplæringen tidlig. I trafikklubbene er opplæringen tilpasset barnet, og det skal være både inspirerende og morsomt å lære. Barnas Trafikklubb er klubben for barn fra 3 – 5 år.

Les meir

Gratisordning med frukt og grønt til skular med ungdomstrinn

Gratisordning med frukt og grønt til skular med ungdomstrinn

Oppretta: 30.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

I statsbudsjettet er det lagt inn nærare 90 mill. kroner til kommunane og private skular slik at alle ungdomsskular (skular med 8.-10. trinn) og kombinerte skular (skular med 1.-10. trinn) kan tilby gratis frukt og grønt til elevane frå hausten 2007. Resten av barneskulane kan framleis abonnere på Skolefrukt.

Les meir om tilbodet på nettstaden til Sosial- og helsedirektoratet.

Les meir

Terje Vigen The musical i Kulturhuset

Terje Vigen The musical i Kulturhuset

Oppretta: 28.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Søndag var det ein fantastisk konsert i Fitjar- Kultur og Idrettsbygg, då stod Terje Vigen The musical på repertoaret.

Les meir

Hjortakveld for Stord og Fitjar

Hjortakveld for Stord og Fitjar

Oppretta: 27.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Stord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor (SFLMK) inviterer til hjortakveld for grunneigarar/jegerar og andre interesserte i Stord og Fitjar.

Tid: Tysdag 4. september 2007 kl 2000 
Stad: Fitjar vidaregåande skule

Les meir

Rektor Onar saman med elevane som leskar seg i elva.

Sælevik skule nyt sommarveret på fjelltur

Oppretta: 24.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Då ferien var over, skein endeleg sola. Heldigvis ligg det inne i skulens plan at me skal til fjells. Denne gongen var me snare med å kome oss avgårde medan sola enno skein. Foreldre og besteforeldre var kjekke og stilte opp med både biler og tursjokolade.

 

Les meir

HELSESTASJON FOR UNGDOM

Oppretta: 23.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Det vert ikkje Helsestasjon for Ungdom, onsdag 29 august pga. at vi er borte på kurs. 

Vi har elles Helsestasjon for Ungdom kvar onsdag frå kl.14.00 til 16.00.  

Du som er mellom 13 til 20 år er då  Velkommen til å ta kontakt med oss her på Helsestasjonen.

 

Les meir

Ung Etablerar i Sunnhordland

Ung Etablerar i Sunnhordland

Oppretta: 20.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Hausten 2007 arrangerer SNU og Samarbeidsrådet for Sunnhordland samlingar for unge mellom 19 og 30 år som går med ein draum om å starta eiga verksemd.

Les meir

Skular får søppelspann hjå SIM

Skular får søppelspann hjå SIM

Oppretta: 20.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Innføringa av gratis skulefrukt denne hausten kan medføra eit søppelproblem for skular som er med på ordninga. Avfallsselskapet SIM melder at skulane gratis kan få kjøkenspann til å kasta fruktavfallet i; eitt spann til kvart klasserom i kommunane Austevoll, Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes.

Les meir

Velkommen

Velkommen

Oppretta: 20.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fitjar kommune og eg som ordførar er glad for å kunne ynskje velkommen til våre nye nettsider.  Me såg etter kvart behov for å oppgradera våre nettsider som har vore i drift sidan 2001.

Les meir

Skulestart

Skulestart

Oppretta: 15.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Grunnskulane i Fitjar tek til 20.08.07.

Les meir

Nyhendeartiklar frå Fitjar kommune sine gamle websider

Nyhendeartiklar frå Fitjar kommune sine gamle websider

Oppretta: 14.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Me har friska opp design og webarkitektur i samband med overgang til ny webløysing.

Nyhendeartiklar frå Fitjar kommune sine gamle websider har me arkivert. Ønskjer du dei, kan me framskaffa digital og papirkopi. Kontakt kring dette kan rettast til Leif Kåre Helland på e-post leif.kare.helland (at) fitjar.kommune.no.

Les meir

Foto: Bladet Sunnhordland

Vassanalyse Dåfjord vassverk mai/juni 07

Oppretta: 14.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Analyseperiode 29.05.07 - 04.06.07.

Les meir

Bømlafjordtunnelen opner

Bømlafjordtunnelen opner

Oppretta: 14.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Bømlafjordtunnelen opner fredag kl. 13.00. Vedlikehaldsarbeidet med reinsk og sikring i Bømlafjordtunnelen er nå i sluttfasen.

Les meir

Skuleruta og barnehagerute 2007-2008

Skuleruta og barnehagerute 2007-2008

Oppretta: 14.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Skuleruta og barnehageruta for neste år er no lagt ut på våre nettsider.

Les meir

Hærverk ved Rådhuset

Hærverk ved Rådhuset

Oppretta: 14.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Natt til 1 nyttårsdag vart postboksen på Rådhuset sprengt av fyrverkeri. I tillegg har ein gjort hærverk på juletræet ved Rådhuset, træet og julebelysninga er øydelagt.

Les meir

Foto: Bladet Sunnhordland.

Analyseresultat Dåfjord vassverk desember 06

Oppretta: 14.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Analyseperiode 11.12.06 - 22.12.06.

Les meir

Sælevik skule fekk første napp i vandrepokal

Sælevik skule fekk første napp i vandrepokal

Oppretta: 14.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Sælevik skule deltok i år på den årlege skeisemeisterskapen på Vikahaugane.

Les meir

Vassanalyse for Dåfjord Vassverk januar 07

Vassanalyse for Dåfjord Vassverk januar 07

Oppretta: 14.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Analyseperiode 08.01.07 - 18.01.07.

Les meir

SIM tilbyr refleks på bosdunkane

SIM tilbyr refleks på bosdunkane

Oppretta: 14.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Så lenge opplaget rekk, tilbyr avfallsselskapet SIM sine abonnentar gratis refleksstriper til å lima på bosdunkane. Refleksane er meint å motverka at dunkane skaper trafikkfarlege situasjonar ved at dei bles over ende eller vert ståande på tømmeplassen etter tømming.

Les meir

Hovudopptak barnehage 2007-08

Hovudopptak barnehage 2007-08

Oppretta: 14.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Dei som vil vera med i hovudopptaket til barnehageplass i Fitjar kommune 2007/2008, må søkja innan 1. april 2007.

Les meir

NVE gjev konsesjon til Midtfjellet Vindkraft AS

NVE gjev konsesjon til Midtfjellet Vindkraft AS

Oppretta: 14.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

NVE gav i dag Midtfjellet Vindkraft AS konsesjon for bygging av vindmøller i Fitjar. NVE gav samstundes konsesjon til alle prosjekta i Austevoll inkludert Selbjørn. Søknaden for Langevåg vart avslått. Grunngjevinga er at desse anlegga vil styrkja kraftbalansen i Sunnhordland der det i dag er underskot på kraft.

Les meir

Vassanalyse Dåfjord vassverk februar 07

Vassanalyse Dåfjord vassverk februar 07

Oppretta: 14.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Analyseprøvar for perioden 02.02.07 - 16.02.07.

Les meir

Innskriving i skulen

Innskriving i skulen

Oppretta: 14.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Det blir innskriving i skulen i Fitjar for alle som skal ta til i 1.trinn hausten 2007 den 22 mars (Rimbareid -og Øvrebygda skule) og 23 mars (Sælevik skule).

Les meir

Vassanalyse Dåfjord vassverk mars 07

Vassanalyse Dåfjord vassverk mars 07

Oppretta: 14.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Perioden 05.03.07 - 09.03.07.

Les meir

Fitjar kommune har fått webkamera

Fitjar kommune har fått webkamera

Oppretta: 14.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Det er no motert eit webkamera på rådhuset, dette viser utsyn over Torget og deler av sentrum i Fitjar. Når du klikkar på linken vil det verte teke eit foto, ved å oppdatera weblesaren din vil eit nytt foto verta teken.

Les meir

Øvrebygda skule.

Skulestart på Øvrebygda skule

Oppretta: 14.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

I år vert me 54 elevar på Øvrebygda skule. Det er like mange gutar som jenter. I første klasse startar det 5 nye elevar. Første skuledag vert måndag 20. august, og med oppstart frå klokka 8.40.

Les meir

Spørjeskjema: til brukarar/eigarar av areal i Fitjarøyane

Spørjeskjema: til brukarar/eigarar av areal i Fitjarøyane

Oppretta: 14.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

N.B !!
Trekning av _nyttig_ gevinst blant dei som leverer utfylt spørjeskjema (m/namn og adresse) attende innan 11. april.

Les meir

Søknad om plass i kulturskulen

Søknad om plass i kulturskulen

Oppretta: 14.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Det er tid for å søkje om plass i kulturskulen for skuleåret 2007-08. Søknadsfrist er 1.mai 2007.

Les meir

Endring av møtedato Utval for plan og miljø

Endring av møtedato Utval for plan og miljø

Oppretta: 14.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Tillyst møte i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker 18.04.2007 går ut. Ny møtedato vert onsdag 25.04.2007 kl. 14:30.

Les meir

Vassanalyse Dåfjord vassverk april 07

Vassanalyse Dåfjord vassverk april 07

Oppretta: 14.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Analyseresultat i perioden 02.04.07 - 13.04.07.

Les meir

Ledig stilling som Økonomisjef

Ledig stilling som Økonomisjef

Oppretta: 14.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Vår økonomisjef sluttar 1.7. 2007 for å byrja i stilling i annan kommune. Økonomisjefen vil ha ansvaret for det overordna budsjett- og økonomiarbeidet i kommunen. Avdelinga er delt inn i 3 fagseksjonar: Skatt og innkrevjing, lønsseksjon og rekneskaps- og budsjettseksjon.

Les meir

Kongens fortenestemedalje til Karl Gloppen

Kongens fortenestemedalje til Karl Gloppen

Oppretta: 14.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

På måndag vart Karl Gloppen meddelt at han er blitt tildelt H.M. Kongens fortenestemedalje i sølv av ordførar Agnar Aarskog.

Les meir

Pressemelding - Informasjon om stenging av Bømlafjordtunnelen

Pressemelding - Informasjon om stenging av Bømlafjordtunnelen

Oppretta: 14.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Bømlafjordtunnelen stengd i juni for reinsk og sikring. Statens vegvesen har bestemt at den åtte kilometer lange undersjøiske Bømlafjordtunnelen må stengast i nokre veker frå midten av juni for få gjennomført nødvendig reinsk og vedlikehaldsarbeid. Årsaken er at Vegvesenet, i samband med rutinemessige kontrollar har oppdaga nedfall av massar bak vass- og frostsikringskvelven. Det vert sett inn ferje på Bømlafjorden i perioden tunnelen er stengd.

Les meir

Gratisferje på Bømlafjorden

Gratisferje på Bømlafjorden

Oppretta: 14.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Statens vegvesen har bestemt at det vert gratis ferjer på Valevåg-Skjersholmane i den perioden Bømlafjorden må stengast grunna vedlikehaldsarbeid.  Vedlikehaldsarbeidet med reinsk og sikring i Bømlafjordtunnelen er planlagt gjennomført i juni i år. Endeleg oppstartsdato er enno ikkje avklara.

Les meir

Foto:Bjørg Strømme.

Billedvev til Fitjar Kultur- og Idrettsbygg

Oppretta: 14.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Kari Ivarsøy overleverte i går eit flott billedvev til Ftijar Kultur- og Idrettsbygg.

Les meir

Foto:Bjørg Strømme.

Karl Gloppen fekk fortenestemedalje 17 mai

Oppretta: 14.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Karl Gloppen fekk utdelt Kongens fortenestemedalje i sølv av ordførar Agnar Aarskog på sjølvaste 17. mai ved den tradisjonelle 17 mai markeringa i parken.

Les meir

Vassanalyse Dåfjordvassverk april/mai 07

Vassanalyse Dåfjordvassverk april/mai 07

Oppretta: 14.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Analyseperiode: 30.04.07 - 11.05.07.

Les meir

Fitjar kommune styrkjer heimesjukepleien

Fitjar kommune styrkjer heimesjukepleien

Oppretta: 13.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Formannskapet vedtok på sitt møte 15.05.07 å styrkja heimesjukepleien med 1 stilling som sjukepleiar og i tillegg 6 turnusstillingar som gjev 1,56 stilling totalt. Grunngjevinga for å styrka heimesjukepleien er auka hjelpebehov. I tillegg så er grunnbemanninga for låg etter fleire nedskjeringar dei siste åra. Med dette skal brukarane av heimetenester få betre tilbod samt at dei tilsette får ein litt lettare kvardag.

Les meir

Fitjar kommune styrkjer spesialundervisninga

Fitjar kommune styrkjer spesialundervisninga

Oppretta: 13.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Formannskapet i Fitjar vedtok på sitt møte 15.05.07 å styrkja spesialundervisninga i barnehage og skule frå 01.08.07. Det vert oppretta 1,32 læararstilling og 0,4 spesialpedagogstilling. Dette vil gje alle som er tildelt spesialundervisning tilbod om dette og Fitjar kommune held seg innanfor Opplæringslova. Fitjar kommune er glad for å kunna imøtekoma krav om auka spesialundervisning i Fitjar skulen og i barnehagane for skuleåret 2007/2008.

Les meir

Auka folketal i Fitjar kommune første kvartal

Auka folketal i Fitjar kommune første kvartal

Oppretta: 13.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fitjar har hatt auke i folketalet i første kvartal 2007. Auken er på 4 personar. Det har flytta 17 personar til kommunen og 17 personar har flytta frå. Årsaka til folketalsauken er fødselsoverskot. Dersom veksten held seg ut året vil det verta ein fin vekst for kommunen i 2007. Pr 31.03.2007 budde det 2901 innbyggjarar i Fitjar kommune.

Les meir

Spørjeskjema til hytteeigarar og andre brukarar av Fitjarøyane

Spørjeskjema til hytteeigarar og andre brukarar av Fitjarøyane

Oppretta: 13.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Dette spørjeskjemaet er ein del av Forprosjekt næringsutvikling i Fitjarøyane. Som Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor (SFLMK) har ansvaret for. Prosjektet som m.a. vert støtta av Fylkesmannen i Hordaland si landbruksavdeling, har nye næringar og arbeidsplassar, knytt til kystlandskapet vårt, som målsetting.  Tiltaket vil også involvera deg (hytteeigar og båtfolk), som ynskjer framgang i regionen og ikkje minst eit velstelt landskap i Fitjar. For å skissera gode tiltak for auka bruk, samstundes som kulturlandskapet vert teke vare på, så ynskjer me å vita kva tankar og ynskjer eigarar av fritidseigedomar, båtfolk m.fl. har, om aktivitet/tiltak i Fitjarøyane?

Les meir

Politisk debattmøte i Kulturhuset

Politisk debattmøte i Kulturhuset

Oppretta: 21.06.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Tysdag 28.08.07 kl 18.00 vert det politisk debattmøte i regi av Bladet Sunnhordland. Møte vert i Kultursalen i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg. Sunnhordland stiller med debattleiar, men publikum vil sjølvsagt også få høve til å stilla spørsmål. Partia stiller med kvar sin førstekandidat. Me håpar mange nyttar høve til å få med seg debatten.

Les meir

Foto: www.sim.as

Pressemelding om nedgang i heimekompostering

Oppretta: 18.06.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Informasjonsskriv frå SIM 31.07.2007.

Les meir

Foto: Bladet Sunnhordland.

Vassanalyse Dåfjord vassverk juni/juli

Oppretta: 18.06.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Analyseperiode: 25.06.07 - 27.07.07.

Les meir

Vassanalyse Dåfjord vassverk mai 07

Vassanalyse Dåfjord vassverk mai 07

Oppretta: 18.06.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Analyseperiode 29.05.07 - 04.06.07.

Les meir

Kontakt oss