Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Ferievikarar – heimebaserte tenester og institusjon

Ferievikarar – heimebaserte tenester og institusjon

Oppretta: 23.01.2008 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fitjar kommune søkjer ferievikarar for sommaren 2008 – på desse områda:

  • Fitjar bu- og beh. senter (sjukeheimen)
  • Heimebaserte tenester inkl. PU tenesta

for  perioden 23. juni til og med 17. august 2008.

Avlastningsbustaden tidsrom etter nærare fastsetjing.  


Spørsmål om stillingane kan rettast til:

Fitjar bu- og beh.senter: Einingsleiar Ellen Sandsmark tlf.53 45 86 23

Heimebaserte tenester: Einingsleiar Vigdis Rimmereid Tislevoll, tlf. 53 45 86 04

Pu tenesta. Avdelingsleiar: Lillian Bekkevold, tlf. 97466296 eller einingsleiar Vigdis Tislevoll tlf 53 45 86 04

Avlastingsbustaden: avdelingsleiar Lillian Bekkevold eller Einingsleiar Vigdis Rimmereid Tislevoll.


Me lyser etter:

Autoriserte sjukepleiarar, hjelpepleiarar ,vernepleiarar og omsorgsarbeidarar,  sjukepleiarstudentar og andre helsefaglege studentar, assistentar til bustader, kjøken, vaskeri, reinhald, heimehjelp, pleiemedhjelparar.

I pleie og omsorgsavdelingane treng me ferievikarar til turnus dag, kveld, natt og helg.

I heimebaserte tenester må du opplyse om du har sertifikat og disponerer bil.

 

For sjukepleiar- og vernepleiarstudentar kan me tilby auka løn for dei som er i 4.,5., og 6. semester samt nyutdanna sjukepleiarar.

Alle søkjarar må leggja fram politiattest.

 

Send søknad til:

Fitjar kommune

Postboks 83

5418 Fitjar


Søknadsfrist: 1. mars 2008

Søknadsskjema

Kontakt oss