Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Løysing for Fitjar Mek. Verkstad

Oppretta: 17.10.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Endeleg fekk ein løysing for Fitjar Mek. Verkstad som inneber vidare drift for verftet og at kreditorane får oppgjer.  Ordførar Agnar Aarskog er svært nøgd med at ein har fått ei løysing og vil gje honnør til eigarar og leiinga ved Fitjar Mek Verkstad for at dei fekk på plass ei løysing.

Fitjar Mek Verkstad er viktig for Fitjar samfunnet gjennom dei mange arbeidsplassane og ringverknadane for andre verksemder.  Me håpar løysinga som er komen på plass er framtidsretta og vil gje gode arbeidsplassar i mange år.  Me ser med fram til vidare utvikling for Fitjar Mek Verkstad og ynskjer eigarar, leiing og tilsette lykke til i det vidare arbeide.

Kontakt oss