Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Ei av vindmøllene sett frå Vistvik

Ei av vindmøllene sett frå Vistvik

Utbyggingsplanar Midtfjellet Vindkraft - Alternativ A og B

Oppretta: 20.05.2008 – Sist oppdatert 25.03.2014

Utbyggingsplanen ligg ute til offentleg ettersyn frå og med 23. mai 2008 til og med 22. juni 2008

Utval for plan og miljø/fast utval for plansaker, fatta i sak 014/08 og 015/08, vedtak om å leggja framlegg til utbyggingsplanar for Midtfjellet Vindpark ut til offentleg ettersyn i samsvar med reglane i plan og bygningslova si § 27-1.2

 

Planområdet for begge alternativa er på 16 kvadrat kilometer.

Alternativ A er ein plan med 42 vindturbinar, inklusive 3 prøvemøller.

Alternativ B er ein plan med 46 vindturbinar, inklusive 3 prøvemøller.

 

Begge planane med tilhøyrande dokumentasjon, ligg til offentleg ettersyn i kundetorget på Fitjar Rådhus og  på biblioteket i Fitjar kultur og idrettsbygg, frå og med 23 mai til og med 22 juni - 08.

 

Begge planane med tilhøyrande dokumentasjon kan og sjåast her (enkelte dokument er store og kan ta litt tid å laste ned):

 Alternativ A

Dokument

- Planbeskrivelse
- Planbestemmelsar
- Plankart
- Designmanual
Miljøprogram
- Rapport om kabling
- Støyvurdering
- ROS analyse
- Skyggekastanalyse

Bilder

Frå Mehammersåto
Frå Kidno
Frå Fitjar Sentrum
Frå Olstjørna
Frå Rimbareid
Frå Tuftaland
Frå Vistvik

 

Alternativ B

Dokument

- Planbeskrivelse
- Planbestemmelser
- Plankart
- Designmanual
- Miljøprogram
- Rapport om kabling
- Støyvurdering
- ROS Analyse
- Skyggekastanalyse

Bilder

Frå Fitjar Sentrum
Frå Kidno
Frå Mehammersåto
Frå Olstjørna
Frå Rimbareid
Frå Tuftaland
Frå Vistvik

Eventuelle merknader vert å senda Fitjar kommune Postboks 83,  5418 Fitjar,  
innan 23 juni - 08.   

Kontakt oss