Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Auke i elevbetaling

Oppretta: 29.01.2014 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fitjar kommunestyre vedtok på møte 18.12.2013 ei auke i elevbetalinga i Fitjar kulturskule, gjeldande frå 01.01.2014.

Ny pris for elevplass vert kr 2790 .- pr år (dette er ei auke på omlag 5 %)

Faktura vert sendt ut to gangar i året og er da på kr 1395.- (februar/september)

Det er 30 % søsken/elevplassmoderasjon på søsken/elevplass nr. 2 og evt. fleire. Ny pris for søsken/elevplass nr. 2 vert kr 975.-

Kontakt oss