Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Danseundervisninga

Oppretta: 16.12.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Danseundervisninga starter opp tysdag 3. januar!

Det vert diverre ikkje satt igang tilbod til barn i førskulealder, dette skuledast for få søkjarar. Kulturskulen har difor endra på gruppeinndelinga og fått plas til heile 59 elevar. Det er ein ledig plass på dans for elevar frå 8. klasse og oppover.

Alle danseelevane som har fått plass har motteke brev om dette, i brevet er det opplyst undervisningstidspunktet.

Det er diverre nokon som ikkje får plass, dei vert sett på venteliste.

Lukke til med dansinga!!

Kontakt oss