Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

FAU i kulturskulen

Oppretta: 22.09.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fitjar kulturskule har vakse seg større dei siste åra og det er med stor gleda me denne hausten har heile 110 elevplassar. Når me no har alle desse elevane engasjerte i kulturskulen kjem også spørsmålet om skulen burde hatt eit foreldre arbeidsutval – eit FAU.  

Norsk kulturskuleråd, Hordaland (her er Fitjar kulturskule medlem) har sett ”FAU i kulturskulen” som eit av sine satsingsområde for perioden 2011 – 2013. Det er difor naturleg å få til eit slikt utval her på Fitjar også.

 

FAU skal vera foreldrestyrt, men rektor i Fitjar kulturskule, Anne Lene Østvold Jordåen, vil svært gjerne vera den som trekkar i trådane for å få dette til. Ho kan også gjera dei praktiske tinga rundt utvalet, senda ut innkallingar og anna det vil vera trong for.

 

Styret skal bestå av 4 representantar + 2 vara, me reknar med å ha møte 1-2 gongar i semesteret.

 

Er du interessert – eller har du gode kandidatar? Ta kontakt med Anne Lene, ho er å treffa på kontoret torsdagar og fredagar kl. 08.00 – 13.00, tlf 53 45 85 53 eller send ein e-post til anle@fijar.kommune.no

 

Me satsar på å få til eit FAU i løp av hausten – og at fyrste møte vert i januar/februar 2012.

Kontakt oss