Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Tid for å søkje plass i kulturskulen

Oppretta: 25.03.2015 – Sist oppdatert 03.04.2019

Det er no tid for å søkje plass i kulturskulen. 

Fitjar kulturskule vil frå august 2019 tilby undervisning i:

 • Song (frå 3. trinn)
 • Drama/teater (frå 5. trinn)
 • El-bass (frå 3. trinn)
 • Piano (frå 1.trinn)
 • Gitar (frå 3. trinn)
 • Slagverk (frå 2. trinn)
 • Fiolin (frå 1- trinn)
 • Dans (frå 4. år)  
 • Band(frå 5. trinn)
 • Messingblåseinstrument (aspirantopplæring, Fitjar skulekorps), frå 3. klasse.
 • Tilrettelagt undervisning (elevar med særskilde behov)
 • Visuelle kunstfag (frå 5. trinn)

Søk plass her

Hovudopptak av nye elevar vert gjort i slutten av mai, men me tek inn nye elevar heile året dersom me har ledige plassar.

Undervisning går føre på ettermiddagstid, og det meste av undervisninga er lagt til Rimbareid barne - og  ungdomsskule.

Song og instrumentalundervisning er ved Rimbareid barne- og ungdomsskule, visuelle kunstfag held til i Klokkargarden ved Rimbareid barne- og ungdomsskule og dans- og dramaundervising føregår i Fitjar kultur og idrettsbygg. Fitjar skulekorps held og til i Fitjar kultur og idrettsbygg.

ELEVAVGIFT: Elevavgifta er kr 3.018,- pr. år. Avgifta vert betalt forskotsvis ein gong pr. semester (kr 1.509,-). Elevar kan ha meir enn ein elevplass, men skal då betale avgift for kvart nytt fag etter same modell som for syskenmoderasjons- ordninga.

Fitjar kulturskule har slik  syskenmoderasjonsordning: 30% reduksjon for elevplass 2 eller fleire.

OPPSEIINGSFRISTAR:Elevar må binda seg for minst eit halvt år. Dersom eleven ynskjer å slutte i Fitjar kulturskule skal utmelding føregå via Speedadmin. Elevar som sluttar ved nyttår må seia opp plassen innan 1. desember. Elevar som sluttar til sommarferien må seia opp plassen innan 15. mai. Om desse fristane ikkje vert overhaldne, må ein betale elevavgift for det etterfølgjande semesteret, uansett om plassen vert nytta eller ikkje.

RE-REGISTRERING: Nytt av året er at alle elevar i Fitjar kulturskule må re-registrere seg innan 01. mai for å behalde elevplassen eller plass på venteliste. Alle som er registrerte som elevar i Fitjar kulturskule eller står på venteliste vil motta informasjon om korleis dette skal føregå i god tid før fristen 01. mai.

LEIGE AV INSTRUMENT: Kulturskulen har fiolinar til leige. Leigeprisen er kr 400,- pr. år. Instrument til aspirantopplæringa vert lånt hjå Fitjar skulekorps (Det er ikkje mogleg å leiga gitar, ukulele, piano, keyboard eller slagverk).

Søknadsfrist er 1. mai 2019.

Kontakt oss