Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Årsmelding

Oppretta: 04.11.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Årsmelding og skuleutviklingsplan skal i størst mulig grad følgje same
oppbygging, dette for å synliggjøre samanhengen mellom planane.

Årsmeldinga skal ha ein eigen del om skulevurdering. Denne delen skal
innehalde ein oversikt over skulevurderinga, eventuelt i tillegg ekstern
vurdering, med konklusjonar og oppfølgingstiltak/prioriteringar som følgje av konklusjonane.

Årsmeldinga skal leggjast fram og drøftast i skulen sine ulike organ, slik at
elever, føresette og personalet ved skolen er kjent med og har drøfta
årsmeldinga før den blir ferdigstilt.

Ansvarlig for årsmelding er rektor. Frist 1. mars.

Mal for årsmelding.

 

Kontakt oss