Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Utviklingssamtale

Oppretta: 04.11.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Rektor og skulesjef skal i forkant av årsmeldingsarbeidet gjennomføre ein utviklingssamtale. Ein del av samtalen skal dreie seg om skulevurdering.

Rektor legg fram sine konklusjonar og oversikt over oppfølgingstiltak/prioriteringar som følgje av konklusjonane. Samtalen skal bidra til å lette arbeidet med årsmeldinga, med eit særskild fokus på skulen sitt vurderingsarbeid. Den kan også gje skuleeigar betre forståing for innhaldet i kommande årsmelding.

Ansvar for innkalling: Skulesjef

Kontakt oss