Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Velkomen til Rimbareid barne- og ungdomsskule!

KUNNSKAP OG VENNSKAP HAND I HAND! 

 

Skulen ligg på garden Rimbareid like ved Fitjar sentrum.

Han er bygd ut etappevis frå 1954 til siste tilbygget i 1997 og ombygging av ungdomsskulen i 2005.

Ved oppstart skuleåret 2011/2012 har me 372 elevar fordelte på 18 klassar. Skulefritidsordninga har rundt 40 påmelde.

Dette skuleåret er her 47 lærarar, åtte assistentar, fire reinhaldarar, vaktmeister, sekretær, SFO-leiar, rektor, to undervisningsinspektørar og rådgjevar, i alt ein stab på 63 tilsette.

Viktige satsingsfelt for oss er læringsmiljøet, fagleg og personleg utvikling, lese og skriveopplæringa, vurdering og IKT.

Me er opptekne av at arbeidet på skulen skal vera prega av positiv tenking, godt humør og mykje ros.

 

Informasjon og søknadsskjema i forbindelse med premisjon frå undervisninga finn du her 

 

Friluftskurs for lærarane i regi av Friluftsrådet Vest 19. august 2011

 

 

SFO

Oppretta: 25.11.2010 – Sist oppdatert 25.03.2014

Les meir

Kontaktinformasjon

Oppretta: 25.11.2010 – Sist oppdatert 25.03.2014

Les meir

Kontakt oss